Minder regels voor Almeerse zelfbouwers

13.01.2012

Minder regels voor Almeerse zelfbouwers

Mensen die in Almere zelf hun woning bouwen hoeven hun woning niet meer te laten toetsen op bouwregels die gaan over het gebruik en comfort van hun woning. Het kabinet heeft 13 januari besloten Almere de vrijheid te geven daarmee vijf jaar te experimenteren. Deze zomer besloot de gemeente Almere zelf al plannen voor zelfbouwwoningen niet meer of slechts globaal te toetsen aan voorschriften uit het Bouwbesluit. In september beoordeelde minister Donner deze aanpak als onwettig. Door het nu tot 'pilot' te benoemen, sanctioneert het kabinet de Almeerse aanpak.

Wethouder Adri Duivesteijn (Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling) is ingenomen met het kabinetsbesluit: “Het kabinet deelt met het besluit onze principiële visie dat zelfbouwers meer vrijheid en verantwoordelijkheid moeten krijgen. Het kabinetsbesluit maakt het mogelijk dat allerlei blokkades die door de betuttelende regels worden opgeworpen uit de weg worden geruimd. Almere brengt beweging in wat lange tijd een statisch gegeven was. De stad kan een lans breken voor de rest van Nederland”.
Toetsing op (brand)veiligheid en deugdelijkheid van de woning blijft overigens gewoon van kracht. 

Geen ramen

Een bekend voorbeeld is de zelfbouwer die in het Homeruskwartier een woning zonder ramen op de bovenste etages wilde bouwen. De lichtinval komt van boven en de gevel is deels gemaakt van lichtdoorlatend materiaal. Omdat het ontwerp in strijd was met de voorschriften heeft de bouw veel moeite en tijd gekost. Met de nieuwe toetsing hoort dat voortaan tot het verleden. Zelfbouwers in Almere mogen nu bijvoorbeeld ook zelf weten of ze een buitenruimte (balkon) nemen of afzien van een  trapleuning.

Volgens Duivesteijn weten zelfbouwers heel goed hoe ze hun huis willen indelen. "Onze ervaring met zes jaar zelfbouw is dat particuliere opdrachtgevers altijd streven naar het maximaal haalbare om vervolgens nog een stap extra te zetten. Voor jezelf is het goede vaak nog niet goed genoeg. Het gevolg is niet alleen dat de betrokkenheid bij de eigen woning en woningomgeving duurzamer is dan gebruikelijk, maar ook dat de kwaliteit van de stad als geheel naar een hoger plan wordt getild."

Volgens de gemeente Almere belemmert de huidige regelgeving zeer persoonlijke bouwplannen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eisen die de wet stelt aan het percentage verblijfsruimte, de aanwezigheid en hoogte van deuren en de daglichttoetreding. Allemaal zaken die niets van doen hebben met de veiligheid of deugdelijkheid van de woning.
In Almere vindt men dat een verantwoordelijkheid van de zelfbouwer. Duivesteijn: "Het gaat de overheid niet aan om hem of haar daarin te betuttelen. Het besluit van het kabinet deelt deze visie en dat is een grote stap in de goede richting”. 

Bron
Gemeente Almere