Minder regels voor Almeerse zelfbouwers

13.01.12

Minder regels voor Almeerse zelfbouwers

Mensen die in Almere zelf hun woning bouwen hoeven hun woning niet meer te laten toetsen op bouwregels die gaan over het gebruik en comfort van hun woning. Het kabinet heeft 13 januari besloten Almere de vrijheid te geven daarmee vijf jaar te experimenteren. Deze zomer besloot de gemeente Almere zelf al plannen voor zelfbouwwoningen niet meer of slechts globaal te toetsen aan voorschriften uit het Bouwbesluit. In september beoordeelde minister Donner deze aanpak als onwettig. Door het nu tot 'pilot' te benoemen, sanctioneert het kabinet de Almeerse aanpak.

Wethouder Adri Duivesteijn (Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling) is ingenomen met het kabinetsbesluit: “Het kabinet deelt met het besluit onze principiële visie dat zelfbouwers meer vrijheid en verantwoordelijkheid moeten krijgen. Het kabinetsbesluit maakt het mogelijk dat allerlei blokkades die door de betuttelende regels worden opgeworpen uit de weg worden geruimd. Almere brengt beweging in wat lange tijd een statisch gegeven was. De stad kan een lans breken voor de rest van Nederland”.
Toetsing op (brand)veiligheid en deugdelijkheid van de woning blijft overigens gewoon van kracht. 

Geen ramen

Een bekend voorbeeld is de zelfbouwer die in het Homeruskwartier een woning zonder ramen op de bovenste etages wilde bouwen. De lichtinval komt van boven en de gevel is deels gemaakt van lichtdoorlatend materiaal. Omdat het ontwerp in strijd was met de voorschriften heeft de bouw veel moeite en tijd gekost. Met de nieuwe toetsing hoort dat voortaan tot het verleden. Zelfbouwers in Almere mogen nu bijvoorbeeld ook zelf weten of ze een buitenruimte (balkon) nemen of afzien van een  trapleuning.

Volgens Duivesteijn weten zelfbouwers heel goed hoe ze hun huis willen indelen. "Onze ervaring met zes jaar zelfbouw is dat particuliere opdrachtgevers altijd streven naar het maximaal haalbare om vervolgens nog een stap extra te zetten. Voor jezelf is het goede vaak nog niet goed genoeg. Het gevolg is niet alleen dat de betrokkenheid bij de eigen woning en woningomgeving duurzamer is dan gebruikelijk, maar ook dat de kwaliteit van de stad als geheel naar een hoger plan wordt getild."

Volgens de gemeente Almere belemmert de huidige regelgeving zeer persoonlijke bouwplannen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eisen die de wet stelt aan het percentage verblijfsruimte, de aanwezigheid en hoogte van deuren en de daglichttoetreding. Allemaal zaken die niets van doen hebben met de veiligheid of deugdelijkheid van de woning.
In Almere vindt men dat een verantwoordelijkheid van de zelfbouwer. Duivesteijn: "Het gaat de overheid niet aan om hem of haar daarin te betuttelen. Het besluit van het kabinet deelt deze visie en dat is een grote stap in de goede richting”. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.