Minister: 'Noodknop middenhuur nog niet van de baan'

11.11.2019
Image
Update 12 november
Een noodknop tegen te hoge huren in het middensegment is nog niet van de baan. Dat antwoordde minister Stientje van Veldhoven (Wonen) gisteren na vragen van Kamerleden. Bij de maatregelen voor de woningmarkt die de Kamercommissie voor Wonen op 11 november besprak, ontbrak wel invulling van de noodknop-maatregel. Eerder viel uit uitspraken van haar topambtenaar Martijn Schut, directeur woningmarkt en geciteerd in FD, op te maken dat het ministerie gevoelig was voor de bezwaren uit de vastgoedsector tegen deze ingreep. Van Veldhoven wil de noodknop nu in samenhang met andere mogelijkheden bekijken.

De 'noodknop' blijft daardoor een bewegend doel. Ollongren stelde deze zomer in het najaar te komen met een uitwerking van de 'noodknop middenhuur'. De term was eerder gemunt door Rob van Gijzel, die in 2017 de Samenwerkingstafel Middenhuur voorzat. Van Gijzel stelde vast dat de huurprijzen in overspannen markten niet in de hand waren te houden. Hij suggereerde steden in staat te stellen tijdelijke maatregelen te treffen om excessieve huurstijgingen tegen te gaan. Minister Ollongren leek genegen dit advies te volgen. Deze zomer suggereerde ze een huurplafond bij een nieuw contract van 6 procent van de WOZ-waarde.

Dat kon op scherpe kritiek rekenen van beleggers. Zij wilden niets weten van zo'n ingreep omdat daarmee de waarde van beleggingen onzeker werd. Als er eenmaal een knop is, kan de politiek er ook aan gaan draaien, was de veel gehoorde vrees. Ambtenaar Schut zei recent op een IVBN-congres dat gemeenten beter zelf maatregelen kunnen nemen om extreme huurstijgingen te voorkomen. Maar de Amsterdamse wethouder Ivens heeft herhaaldelijk aangegeven dat gemeenten daar juist niet toe in staat zijn. Zij kunnen alleen op de huren van nieuwbouw sturen. Maar ook daar zit een grens aan. Vanwege de stapeling van eisen laten beleggers in de hoofdstad al bouwprojecten links liggen. Amsterdam wil dat nieuwbouwprojecten voor 80 procent uit betaalbare huur (helft sociaal en helft middensegment) bestaan, waarbij de huur gedurende 25 jaar alleen met de inflatie stijgt.