Ministerie IenW blokkeert uitbreiding Uilenstede Amstelveen

30.04.2018
Image
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blokkeert vooralsnog de uitbreiding van studentencampus Uilenstede in Amstelveen. VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga vindt de risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de toekomstige bewoners te groot. De uitbreiding van Uilenstede ligt pal onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. De gemeente Amstelveen heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de afwijzing. Ook is een bestuurlijk overleg met de minister voorzien.

De afwijzing komt voor de gemeente Amstelveen als een onaangename verrassing, aldus een woordvoerder. Amstelveen heeft samen met Amsterdam en de Vrije Universiteit de afgelopen twee jaar aan de uitbreiding met circa 2.500 (tijdelijke) studentenwoningen gewerkt. Die moet komen op de plek van Kronenburg, een verouderde kantorenwijk met veel leegstand. Daarbij is intensief overleg gevoerd met het departement. "We hebben onze plannen in nauwe samenwerking met het ministerie opgesteld. Maar dat was onder het vorige kabinet. De huidige minister komt nu tot een andere afweging. Naar onze mening heeft zij echter de veiligheidscriteria en de bijbehorende kaart niet juist geïnterpreteerd."

De minister baseert haar afwijzing op het oude luchthavenindelingbesluit. Sinds begin dit jaar is een nieuw indelingbesluit van kracht. Volgens de gemeente kan op basis van dat nieuwe besluit zonder meer extra worden gebouwd nabij Uilenstede. Reden voor de gemeente om bezwaar te maken tegen de afwijzing. Ook volgt bestuurlijk overleg.