Mogelijk einde afkoop erfpacht

01.02.2012

Mogelijk einde afkoop erfpacht

Wethouder Maarten van Poelgeest van Grondzaken laat onderzoeken of afkoop van erfpacht voor een periode van vijftig of 75 jaar niet beter kan worden afgeschaft. In plaats daarvan zou de erfpachter een jaarlijkse canon moeten gaan betalen.

Afgelopen najaar kondigde het college al aan het erfpachtstelsel te willen moderniseren. Ook moet de communicatie over erfpachtcontracten verbeterd. De uitgangspunten van erfpacht staan wat betreft de wethouder niet ter discussie. Het eind 19e eeuw ingevoerde erfpachtstelsel blijft in zijn ogen onverminderd gerechtvaardigd. Toekomstige waardestijging dient ten goede te komen aan de gemeenschap. Wel moet voor de zomer duidelijk worden of een aantal aanpassingen nodig is.

Onderdeel van dat onderzoek is het schrappen van de nu gebruikelijke afkooptermijnen. Weliswaar verschaft afkoop van de erfpacht over vijftig jaar langdurig duidelijkheid over de grondwaarde. Na afloop van die periode volgt een sterke aanpassing van de erfpacht;  tot soms wel het tien of vijftienvoudige. Huiseigenaren waarvan het contract over enkele jaren afloopt ondervinden daarvan vroegtijdig de nadelen. Zij verkeren in grote onzekerheid over hun toekomstige woonlasten. Bovendien zijn banken vanwege die onzekerheid terughoudend bij het vertrekken van nieuwe hypotheken.

De woordvoerder van de wethouder benadrukt dat het om een onderzoek gaat. De uitkomst kan heel goed zijn dat het college de afkooptermijnen onverminderd handhaaft. Het erfpachtstelsel is al langer onderwerp van politieke discussie, ook binnen het college. De VVD wil eigenaren keuze geven tussen aankoop van de grond of eeuwigdurende erfpacht, maar een progressieve meerderheid van onder meer PvdA en GroenLinks koestert in hoofdlijnen de financiële zegeningen van het huidige stelsel. 

Bron
NUL20

Trefwoorden