Nieuw college wil 30-procentsnorm handhaven en 16.000 nieuwe woningen

18.08.08

Nieuw college wil 30-procentsnorm handhaven en 16.000 nieuwe woningen

Onder de titel ‘Alleen het resultaat telt’ presenteerde het nieuwe college van burgemeester en wethouders afgelopen maand zijn programakkoord. Belangrijkste voornemen van het college op het gebied van volkshuisvesting is het opvoeren van de woningproductie, zodat er in 2006 zestienduizend woningen zijn bijgebouwd. Daarbij wordt vastgehouden aan 30 procent sociale woningbouw, 40 procent voor middengroepen en 30 procent dure woningen.
Om middengroepen beter in staat te stellen een woning te kopen, wordt het aanbod van de Amsterdams Midden Segment Hypotheek verder uitgebreid. Een uitbreiding van het project Zoeklicht moet fraude met woningverhuur tegengaan. Verder wil het college meer mogelijkheden scheppen voor wonen op het water en wil het waar mogelijk bouwen in de stad, vooral om het groen aan de rand van Amsterdam te sparen.
Oppositieleider Maarten van Poelgeest noemt de afspraken die PvdA, VVD en CDA in het akkoord hebben gemaakt flinterdun. “Er staat bijna niets in, maar dat heeft ook wel zijn voordelen bij het tot gelding brengen van een linkse meerderheid in de raad.” Over wat er wèl staat in de woonparagraaf van het akkoord is de GroenLinks-voorman overigens positief.
“Dertig procent sociale woningen bij nieuwbouw is mooi; even leek het percentage op de tocht te staan. In ons verkiezingsprogramma pleitten we voor 40 procent”, aldus Van Poelgeest. Overmaat aan kernvoorraad is volgens de GroenLinkser nodig, omdat er altijd een percentage scheef gewoond zal wonen. Bovendien bestaat er volgens hem in de regio wel degelijk grote behoefte aan goedkope woningen.
“Allemaal mee eens”, zegt Van Poelgeest over de collegeplannen aangaande de Midden Segment Hypotheek, Zoeklicht, compact bouwen en wonen op het water. ‘Wethouder Stadig heeft in een bestuurlijk testament terecht geroepen dat het woonbootbeleid gewoon een puinhoop is. Ik heb er vertrouwen in dat hij het de komende jaren op orde krijgt, als hij het nu oppakt.” [JvdT]

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.