Nieuw ontwerp Jeruzalem van landschapsarchitecte

16.06.09

Nieuw ontwerp Jeruzalem van landschapsarchitecte

Deze zomer moeten stadsdeel en centrale stad een investeringsbesluit nemen voor herontwikkeling van de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer. Opvallend genoeg is het huidige stedenbouwkundig plan samengesteld door een landschapsarchitecte, Sylvia Karres. Het groene karakter van de wijk blijft dan ook behouden.

Jeruzalem behoort inmiddels tot de top-100 van de belangrijkste naoorlogse monumenten van Nederland. De wijk is al jaren aan vernieuwing toe, maar eerdere herontwikkelingsplannen strandden. De verdichting en sloop van eerdere plannen leidden tot grote emoties bij bewoners. Daarna is het stadsdeel rond 2005 met een schone lei begonnen. Portefeuillehouder Germaine Princen: “we hadden het geluk dat Rochdale delen van het bezit overnam. Dat scheelde weer partijen aan tafel.” Alle huurwoningen zijn nu in bezit van Rochdale en De Key. Vervolgens is door deskundigen, buurtbewoners, de woningbouwcorporaties en ondernemers gewerkt aan een nieuw Stedenbouwkundig Plan Jeruzalem. Daarbij is intensief samengewerkt met Bureau Monumentenzorg en Archeologie Amsterdam (BMA) en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Het huidige plan voorziet in vernieuwing én restauratie. De duplexwoningen worden weer in hun oorspronkelijke staat teruggebracht, maar nu beter geïsoleerd dankzij een extra buitenwand. Uitgangspunten in het huidige plan zijn de versterking van het groene karakter, de bijzondere verkaveling en de architectuur van de buurt. Zes van de acht hoven blijven behouden, waardoor een substantieel deel van het monument intact blijft. De woningen daar worden opgeknapt en soms samengevoegd. Ook de ‘Dubbele-H school’, nu in gebruik als crèche, wordt opgeknapt. In het nieuwe centrum van de wijk komt een nieuwe brede school, speel- en recreatievoorzieningen en het nieuwe verzorgingshuis Willem Drees.
Er worden 380 woningen gesloopt. Een deel van de duplexwoningen wordt samengevoegd. Mede daardoor daalt de totale woningvoorraad van 773 naar 735. Elke bewoner heeft een terugkeergarantie. De corporaties zijn van plan een deel van de woningen te verkopen.

zie hier voor details programma

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.