Nieuw ontwerp Jeruzalem van landschapsarchitecte

16.06.09

Nieuw ontwerp Jeruzalem van landschapsarchitecte

Deze zomer moeten stadsdeel en centrale stad een investeringsbesluit nemen voor herontwikkeling van de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer. Opvallend genoeg is het huidige stedenbouwkundig plan samengesteld door een landschapsarchitecte, Sylvia Karres. Het groene karakter van de wijk blijft dan ook behouden.

Jeruzalem behoort inmiddels tot de top-100 van de belangrijkste naoorlogse monumenten van Nederland. De wijk is al jaren aan vernieuwing toe, maar eerdere herontwikkelingsplannen strandden. De verdichting en sloop van eerdere plannen leidden tot grote emoties bij bewoners. Daarna is het stadsdeel rond 2005 met een schone lei begonnen. Portefeuillehouder Germaine Princen: “we hadden het geluk dat Rochdale delen van het bezit overnam. Dat scheelde weer partijen aan tafel.” Alle huurwoningen zijn nu in bezit van Rochdale en De Key. Vervolgens is door deskundigen, buurtbewoners, de woningbouwcorporaties en ondernemers gewerkt aan een nieuw Stedenbouwkundig Plan Jeruzalem. Daarbij is intensief samengewerkt met Bureau Monumentenzorg en Archeologie Amsterdam (BMA) en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Het huidige plan voorziet in vernieuwing én restauratie. De duplexwoningen worden weer in hun oorspronkelijke staat teruggebracht, maar nu beter geïsoleerd dankzij een extra buitenwand. Uitgangspunten in het huidige plan zijn de versterking van het groene karakter, de bijzondere verkaveling en de architectuur van de buurt. Zes van de acht hoven blijven behouden, waardoor een substantieel deel van het monument intact blijft. De woningen daar worden opgeknapt en soms samengevoegd. Ook de ‘Dubbele-H school’, nu in gebruik als crèche, wordt opgeknapt. In het nieuwe centrum van de wijk komt een nieuwe brede school, speel- en recreatievoorzieningen en het nieuwe verzorgingshuis Willem Drees.
Er worden 380 woningen gesloopt. Een deel van de duplexwoningen wordt samengevoegd. Mede daardoor daalt de totale woningvoorraad van 773 naar 735. Elke bewoner heeft een terugkeergarantie. De corporaties zijn van plan een deel van de woningen te verkopen.

zie hier voor details programma

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.