Nieuwe poging tot renovatie Het Breed

18.11.10

Nieuwe poging tot renovatie Het Breed

Woningcorporaties Ymere en Eigen Haard doen een nieuwe poging het omvangrijke renovatie- en energiebesparingproject Het Breed - het zogeheten Plan Van Gool - in Amsterdam-Noord te realiseren. Een belangrijke factor bij het besluit om door te gaan is dat de bewonersvereniging een huurverlagingprocedure is gestart, omdat het projectmatig onderhoud en de daaraan verbonden renovatie nog niet is uitgevoerd.

Het Breed

De renovatie van het  project Het Breed is een lijdensweg. Halverwege dit jaar legden de corporaties het project stil, nadat bij een tweede draagvlakonderzoek de juridisch vereiste meerderheid van 70% instemming van bewoners niet werd behaald. Er hadden overigens veel meer huurders voor (451) dan tegen (231) gestemd.  De corporaties trokken vervolgens de stekker uit het project.

Het projectplan voorzag in tal van energiebesparende maatregelen waardoor de CO2-uitstoot van het complex na uitvoering 50 procent  lager uit zou komen; de gemiddelde stookkosten van bewoners zou gemiddeld met € 40 per maand dalen. Tevens zorgt de afsluiting van trappenhuizen voor minder vervuiling, overlast en vandalisme en daarmee voor een aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid in het complex.

Langs de deur

De corporaties proberen nu alsnog het  vereiste draagvlak te realiseren. Bewoners die zich niet of tegen het plan hebben uitgesproken worden allereerst schriftelijk benaderd met een instemmingsverklaring. Bewoners die niet reageren, worden vervolgens bezocht door medewerkers van Eigen Haard en Ymere. Doel van deze huisbezoeken is bewoners te spreken die nog niet zijn bereikt, het plan nogmaals toe te lichten, onduidelijkheden te verhelderen en te vragen om instemming. Beide corporaties hopen met deze twee stappen de 70 procent instemming alsnog te behalen. Als dit niet het geval is, stappen Ymere en Eigen Haard naar de rechter om de uitvoering mogelijk te maken. Bewoners die niet hebben ingestemd, worden dan betrokken in procedure.

De corporaties zijn al gestart met een deel van de werkzaamheden waarvoor geen toestemming van bewoners en toegang tot de woning nodig is. Zo zijn drie van de vier ketelhuizen vernieuwd, het vierde ketelhuis volgt in mei en zijn de zonnepanelen bij drie ketelhuizen geplaatst. Ook worden de liften binnenkort vernieuwd.

Zie ook:

NUL20: Vertrouwen en perspectief zijn nodig om bewoners mee te krijgen (juli 2010)
NUL20: Renovatie Het Breed afgeblazen (26 mei 2010)
NUL20: Renovatie Plan van Gool ligt stil (juli 2009)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS