Nog geen woningen in kantorengebied Amstel III

14.03.2012

Nog geen woningen in Amstel III

Update 22 maart. De komende jaren is er nog geen sprake van woningbouw op het door leegstand geteisterde kantoren- en bedrijvengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Dat blijkt uit de eerste voorstellen voor het nieuwe bestemmingsplan. “Toch zetten we onverminderd in op wonen in Amstel III", zegt Marlies Geijsel, projectmanager kantorenstrook Amstel III.

Het komende bestemmingsplan gaat uit van handhaving van de bestaande kantorenvoorraad, inclusief ruimte voor vervangende nieuwbouw, zo verklaarde Loes Gratama van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam op een bijeenkomst met huurders en eigenaren in het gebied. Ook het bedrijvenpark aan de westflank blijft onverminderd bestaan. Wel biedt het nieuwe bestemmingsplan ruimte voor toevoeging van kleinschalige winkels, horecavoorzieningen en sportaccommodaties.

Deze toevoegingen zijn een instrument om het gebied - waar onverminderd sprake is van meer dan 25 procent kantorenleegstand - de komende jaren een meer gevarieerd karakter te geven. Woningbouw is daarbij nog niet aan de orde. Het concept-bestemmingsplan biedt daarvoor niet de ruimte, aldus Gratama. "Het bestemmingsplan weerspiegelt de marktverwachtingen. Het ontbreekt op dit moment aan partijen die daartoe concrete initiatieven willen nemen. Mocht dat veranderen, dan kunnen we daarover een afzonderlijk besluit nemen."
Geijsel vult aan: "Dat kan ook op korte termijn: Als een initiatiefnemer een goed plan heeft voor wonen, kan en zal de gemeente een WABO-omgevingsvergunning verlenen. Om de functie wonen nu in het bestemmingsplan op te nemen, moeten diverse verplichte onderzoeken worden uitgevoerd in het héle gebied. Dat is veel te kostbaar."

De ambitie om op de lange termijn wonen in Amstel III te introduceren, blijft volgens de gemeente onverminderd bestaan. In de vorig jaar gepresenteerde visie voor Amstel III becijferde projectbureau Zuidoostlob ruimte voor de toevoeging van duizenden woningen; tot 2020 wordt speciaal gemikt op pioniers, als expats, studenten en kunstenaars. 

Meer informatie op de site van het Projectbureau Zuidoostlob

Bron
NUL20

Trefwoorden