NUL20 verzamelt persoonlijke verhalen over woningnood in regio Amsterdam

22.02.2021
Image
De woningnood in de regio Amsterdam is hoog en de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang. Veel mensen hebben niet de mogelijkheid lang te wachten omdat ze dringend een woning nodig hebben. NUL20 wil aan de vooravond van de verkiezingen de wooncrisis een gezicht geven door persoonlijke verhalen te verzamelen. We doen dat in samenwerking met studenten van School van Journalistiek uit Utrecht. De actie heeft de hashtag #inwoningnood.
 
Er is nog een reden waarom NUL20 op dit moment een oproep doet aan woningzoekenden doet om hun verhaal te delen. Na jaren discussie en ontwikkeling is de invoering van een nieuw systeem van woonruimteverdeling in de WoningNet-regio Amsterdam bijna een feit: de vijftien betrokken colleges hebben hun fiat gegeven aan de vernieuwing en leggen het voorstel nu voor aan hun gemeenteraden. In het nieuwe systeem krijgen huishoudens die dringend een sociale huurwoning nodig hebben meer kans. 
 
Maar wie zijn die huishoudens die daarvoor in aanmerking (moeten) komen?  Wat is hun verhaal? Daar wil NUL20 graag meer zicht op krijgen. We vragen huishoudens die dringend een woning zoeken al dan niet anoniem hun situatie toe te lichten.
 
Update april 2021: dit project is beëindigd. Een aantal portretten staat inmiddels op onze site (zie link)

Trefwoorden