Overslaan en naar de inhoud gaan

NVB-Bouw: verhoog fiscale vrijstelling koopregelingen starters naar NHG-grens

Image

De fiscale vrijstelling voor starterskoopwoningen moet verhoogd naar de NHG-grens, zo vraagt NVB-Bouw in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Volgens de brancheorganisatie moet de beleidsregel ‘Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, de verkoop onder voorwaarden (VOV)’ worden herzien. Deze beleidsregel voorkomt dubbele belastingheffing, als bouwondernemers onder voorwaarden nieuwbouwwoningen verkopen met korting op de marktwaarde. In 2014 is de marktwaarde vastgelegd op € 240.000. Volgens de branchevereniging komt door de gestegen marktwaarde vrijwel geen woning meer in aanmerking voor de regeling. Daarom wordt voorgesteld voortaan aansluiting te zoeken bij de NHG-grens (€310.000 in 2020).

“Verkopers worden nu fiscaal gestraft als ze gebruik maken van bijvoorbeeld een Koopgarant- of andere kortingsregeling”, aldus Coen van Rooyen, algemeen directeur van NVB-Bouw. “Terwijl bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties met de verkoop onder voorwaarde-regeling juist veel Nederlanders bij de aankoop van een woning zouden kunnen helpen.” De oplossing is simpel, zo zegt Van Rooyen. Door de marktwaarde uit het besluit te vervangen door de NHG-grens ontstaat een permanente oplossing.

Bij verkoop onder voorwaarden worden nieuwbouwwoningen verkocht met een korting op de marktwaarde. Vaak geldt de voorwaarde dat bij verkoop de korting moet worden terugbetaald. Omdat de woning wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer, dreigt op grond van de wet zowel omzetbelasting als overdrachtsbelasting verschuldigd te zijn. In 2014 verklaarde de staatssecretaris van Financiën dit ongewenst te vinden en is deze levering vrijgesteld van dubbele heffing.