Ollongren weigert opnieuw Eerste Kamermotie huurstop uit te voeren

15.06.2020
Image

Minister Ollongren van Wonen gaat de huurverhoging per 1 juli niet terugdraaien, hoewel ze daartoe tot twee maal toe door een meerderheid van de Eerste Kamer is opgeroepen. Dat blijkt uit de brief die ze vrijdagavond heeft gestuurd. Ze trotseert daarmee wederom een meerderheid van de Senaat. Op 21 april nam de Eerste Kamer een motie aan van SP-senator Tiny Kox, waarin de minister werd opgeroepen via wet of overleg ervoor te zorgen dat de huren per 1 juli niet worden verhoogd. Ollongren zag daar niets in. Op 2 juni mocht de minister uitleggen waarom ze motie niet heeft uitgevoerd. Vervolgens diende Kox wederom een motie in met vergelijkbare inhoud. Ook die haalde een meerderheid.
Volgens Kox is een generieke huurbevriezing nodig omdat veel Nederlanders financieel getroffen worden door de coronacrisis. De aangenomen motie biedt mensen ademruimte, aldus Kox.
Volgens Ollongren is slechts een klein percentage van de huurders (0,5 tot 2 procent) door corona in financiële problemen geraakt. Die kunnen beter via maatwerk worden geholpen. Ze wijst er op dat de grote verhuurderskoepels Aedes en IVBN beide hebben toegezegd maatwerkoplossingen aan te bieden. Dat maatwerk blijkt volgens de Woonbond in de praktijk veelal neer te komen op betalingsregelingen. Eerder zegde de minister ook toe in augustus te willen kijken naar de effecten van de huurverhoging op de betaalbaarheid. Ze zegde de Kamerleden daarbij tevens toe dat ze met de huurcommissie een meldpunt ontwikkelt waar huurders die zijn afgewezen voor een betalingsregeling zich kunnen melden.
Voor SP-senator Tiny Cox was dit allemaal onvoldoende, vandaar de tweede motie. Volgens Cox is Ollongren hard bezig zichzelf in politieke problemen te brengen. Hij gaat nu met de andere fracties in de Eerste Kamer overleggen wat te gaan doen. Ook huurdersorganisaties voeren de druk op. De Woonbond heeft de actie gestart: mail de minister om huurbevriezing.

Trefwoorden