Onderzoek naar tijdelijke huurcontracten maakt veel los, maar trekt te stellige conclusies

08.12.20
Onderzoek naar tijdelijke huurcontracten maakt veel los, maar trekt te stellige conclusies

Verhuurders bieden op grote schaal tijdelijke huurcontracten aan van één of twee jaar, zo blijkt uit onderzoek van uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico voor De Groene Amsterdammer en Trouw. Zij concluderen daar uit dat flexibel de norm is geworden, en deze conclusie wordt breed gedeeld in de media en door huurdersorganisaties. Maar voor zo'n stellige conclusie is de gebruikte steekproef te selectief. Alleen het verhuurdersplatform van Pararius is bij het onderzoek betrokken. Deze site wordt bij uitstek gebruikt voor tijdelijke verhuur, vaak ook van gemeubileerde ruimtes. De grote institutionele beleggers maken geen gebruik van dit platform. "Wij maken geen gebruik van Pararius en we verhuren niet tijdelijk", bevestigt woordvoerder Anton de Graaf van Bouwinvest, verhuurder van ruim 20.000 woningen.

Sinds 2016 mogen particuliere verhuurders huurcontracten van één of twee jaar aanbieden, zonder enige verdere verplichting naar de huurder. Volgens minister Stef Blok, toenmalig minister voor Wonen, zouden deze tijdelijke contractvormen helpen bij het bestrijden van het woningtekort. Tijdelijke contracten zouden nieuw aanbod genereren van woningeigenaren die bevreesd zouden zijn voor altijd aan een huurder vast te zitten. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat tijdelijke contracten ‘de norm’ zouden worden.
Volgens het onderzoek van Investico heeft tijdelijke verhuur een enorme vlucht genomen. Het geeft verhuurders de mogelijkheid na elk contract de huurprijs weer op te trekken naar de 'markthuur' en zo meer rendement te creëren dan de reguliere huurverhoging doet.
De toename van het tijdelijke huurcontract lijkt hand in hand te gaan met de populariteit van woningen kopen om te verhuren (buy-to-let) door kleine particuliere beleggers. Dus voorzover het tot meer verhuuraanbod leidt, gaat dit ten koste van potentiële woonruimte van kopers.
Hoewel de overheid beloofde de trend van tijdelijke huurcontracten scherp te gaan ‘monitoren’, is dat tot op heden niet echt gebeurd. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft nu beloofd rond de zomer met een evaluatie te komen.

Voor het onderzoek trok Investico 259 huizenadvertenties van het verhuurplatform Pararius na. Op deze site worden veel gestoffeerde etages, shortstay-accomodaties en zelfs hotelkamers verhuurd, geen dwarsdoorsnede kortom van het commerciële verhuuraanbod. Bij de steekproef werd bij 47 procent van de woningen een tijdelijk huurcontract aangeboden. Dat geeft weliswaar een verontrustend beeld van de verslechterende rechtspositie van huurders, maar kan niet de conclusie rechtvaardigen dat het onderzoek een representatief beeld geeft van de 'particuliere huursector'. Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers gebruiken vrijwel geen tijdelijke huurcontracten.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.