Onderzoek naar tijdelijke huurcontracten maakt veel los, maar trekt te stellige conclusies

08.12.20
Onderzoek naar tijdelijke huurcontracten maakt veel los, maar trekt te stellige conclusies

Verhuurders bieden op grote schaal tijdelijke huurcontracten aan van één of twee jaar, zo blijkt uit onderzoek van uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico voor De Groene Amsterdammer en Trouw. Zij concluderen daar uit dat flexibel de norm is geworden, en deze conclusie wordt breed gedeeld in de media en door huurdersorganisaties. Maar voor zo'n stellige conclusie is de gebruikte steekproef te selectief. Alleen het verhuurdersplatform van Pararius is bij het onderzoek betrokken. Deze site wordt bij uitstek gebruikt voor tijdelijke verhuur, vaak ook van gemeubileerde ruimtes. De grote institutionele beleggers maken geen gebruik van dit platform. "Wij maken geen gebruik van Pararius en we verhuren niet tijdelijk", bevestigt woordvoerder Anton de Graaf van Bouwinvest, verhuurder van ruim 20.000 woningen.

Sinds 2016 mogen particuliere verhuurders huurcontracten van één of twee jaar aanbieden, zonder enige verdere verplichting naar de huurder. Volgens minister Stef Blok, toenmalig minister voor Wonen, zouden deze tijdelijke contractvormen helpen bij het bestrijden van het woningtekort. Tijdelijke contracten zouden nieuw aanbod genereren van woningeigenaren die bevreesd zouden zijn voor altijd aan een huurder vast te zitten. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat tijdelijke contracten ‘de norm’ zouden worden.
Volgens het onderzoek van Investico heeft tijdelijke verhuur een enorme vlucht genomen. Het geeft verhuurders de mogelijkheid na elk contract de huurprijs weer op te trekken naar de 'markthuur' en zo meer rendement te creëren dan de reguliere huurverhoging doet.
De toename van het tijdelijke huurcontract lijkt hand in hand te gaan met de populariteit van woningen kopen om te verhuren (buy-to-let) door kleine particuliere beleggers. Dus voorzover het tot meer verhuuraanbod leidt, gaat dit ten koste van potentiële woonruimte van kopers.
Hoewel de overheid beloofde de trend van tijdelijke huurcontracten scherp te gaan ‘monitoren’, is dat tot op heden niet echt gebeurd. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft nu beloofd rond de zomer met een evaluatie te komen.

Voor het onderzoek trok Investico 259 huizenadvertenties van het verhuurplatform Pararius na. Op deze site worden veel gestoffeerde etages, shortstay-accomodaties en zelfs hotelkamers verhuurd, geen dwarsdoorsnede kortom van het commerciële verhuuraanbod. Bij de steekproef werd bij 47 procent van de woningen een tijdelijk huurcontract aangeboden. Dat geeft weliswaar een verontrustend beeld van de verslechterende rechtspositie van huurders, maar kan niet de conclusie rechtvaardigen dat het onderzoek een representatief beeld geeft van de 'particuliere huursector'. Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers gebruiken vrijwel geen tijdelijke huurcontracten.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.