Overslaan en naar de inhoud gaan

'Ook net afgestudeerden of zzp-ers moeten een plek kunnen vinden in de stad'

Image

Het nieuwe kabinet moet de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen in gebieden waar de markt overspannen is tot een belangrijk aandachtspunt maken. Zo schrijft wethouder Ivens van Wonen in een brief aan informateur Tjeenk Willink. Hij geeft twee denkrichtingen. Huishoudens met een laag middeninkomen moeten structureel toegang krijgen tot de corporatievoorraad. Of de huurprijzen in het middensegment moeten beter worden beschermd.

Ivens vraagt op verzoek van de gemeenteraad aandacht voor knellende positie waarin veel huishoudens met een betrekkelijk laag middeninkomen verkeren. Bijvoorbeeld net afgestudeerden of zzp-ers moeten, zo schrijft de wethouder, een plek kunnen vinden in de stad, maar zij verdienen te veel voor een corporatiewoning en de vrije markt is voor hen te duur. "Ons verzoek aan de onderhandelaars is om te bespreken welke maatregelen op rijksniveau kunnen worden genomen. En welke extra ruimte lokaal mogelijk is om de bestaande voorraad in de vrije sector betaalbaar en toegankelijk te houden."

Dit kan volgens hem door de bestaande voorraad huurwoningen van corporaties beter te benutten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is wel, zo meent Ivens, dat er nu al een schaarste is aan sociale huurwoningen. Of het Woningwaarderingstelsel zou kunnen worden verruimd."Door het ruimer maken van het Woningwaarderingstelsel kan er een aantrekkelijke huurprijs voor de verhuurder ontstaan die ook betaalbaar is voor huishoudens met een inkomen tot 1,5 keer modaal."