Opnieuw protestactie tegen woningverkoop in Marathonbuurt

03.03.2019
Image
De verkoop van sociale huurwoningen door Ymere in de Marathonbuurt in Amsterdam-Zuid blijft de gemoederen bezighouden. Een protestactie op 1 maart bracht volgens de organisatoren 200 mensen op de been. Bewonerscommissie Olympia en Huurdersbelang Zuid zijn boos over de doorgaande woningverkoop. Ymere zou daarmee afspraken hebben geschonden. Bovendien vindt de verkoop plaats in een wijk waar nog maar weinig sociale woningbouw over is. Ook Huurders Ymere Amsterdam (HYA) schaart zich achter de protesten.
 
Ymere heeft het afgelopen decennium een groot aantal complexen in de Marathonbuurt ingrijpend gerenoveerd en verduurzaamd. Bij het project Olympia, met 548 woningen en 38 winkel- en bedrijfsruimtes, werden kosten noch moeite gespaard. Bij de renovatie werden de gemeentelijke monumenten in de oorspronkelijke staat hersteld én verduurzaamd naar energielabel A. De bewonerscommissie stemde in 2012 in met het sociaal plan dat voorzag in veel maatwerk én een grote mate van keuzevrijheid. Om de enorme investeringen te dekken, werd afgesproken dat de helft van de woningen kon worden verkocht.
Maar inmiddels heeft Ymere al meer dan de helft van de woningen verkocht en blijft de verkoop doorgaan. Volgens Marjolein Cazemier van Ymere zijn de renovatiekosten zodanig hoog uitgevallen dat later is besloten meer woningen te verkopen. Cazemier: "Daar kun je van alles van vinden, maar zonder verkoop van woningen kan een woningcorporatie niet doen wat ze moet doen.” Volgens Cazemier dekken de huuropbrengsten bij lange na niet de kosten die Ymere jaarlijks moet maken "voor bijvoorbeeld onderhoud, woningverbetering, renovatie, nieuwbouw en het betaalbaar houden van de huren.”
 
Ymere verwacht de komende jaar zo'n acht woningen per jaar in de buurt te verkopen. De actievoerders wijzen er op dat het aandeel sociale woningbouw in de wijk slechts 18 procent is. Ymere kijkt liever anders naar de buurtgrenzen: "Wij kijken niet alleen naar het complex Olympia maar naar de hele wijk. In de Schinkelbuurt en de hele Stadionbuurt behouden we het overgrote deel van onze woningen voor de sociale huur." 
De actievoerders wijzen er op dat verkoop niet in lijn met het Amsterdamse coalitieakkoord en in strijd met 
Prestatieafspraken die tussen huurders, corporaties en gemeente zijn gemaakt. Ze kondigden vrijdag bij de demonstratie een 'actie-estafette' aan tegen de 'grootschalige verkoop van huurwoningen'. 
 
Meer informatie over de actie kunt u vinden via www.huurdersbelangzuid.nl of www.hya.nl.
De reactie van Ymere is HIER te lezen. 
 

Trefwoorden