Ossel en Van Poelgeest schetsen dramatische gevolgen Regeerakkoord

05.12.12
Ossel en Van Poelgeest schetsen dramatische gevolgen Regeerakkoord

Het Regeerakkoord zorgt voor een versterkte segregatie in de stad en huurwoningen die voor veel mensen onbetaalbaar worden. Dat is de strekking van de analyse die de wethouders Ossel en Van Poelgeest toestuurden aan de Raadscommissie BWK. Zij schrijven daarin dat het Regeerakkoord - hoewel "op lang niet alle punten duidelijk" aanleiding geeft tot grote zorg. "Zorg over de betaalbaarheid van het wonen in Amsterdam, over de financierbaarheid door corporaties en over segregerende effecten."

De nieuwe maximale huurgrens van 4,5 procent van de WOZ-waarde zal de betaalbaarheid van woningen volgens de wethouders flink onder druk zetten. De aangekondigde verhuurderheffing gaat een groot beslag leggen op de kasstromen van corporaties. Dit beperkt hun mogelijkheden om de huren betaalbaar te houden voor lagere inkomensgroepen. "De aanbiedingafspraken die we hebben gemaakt over het aanbod van betaalbare huurwoningen komt daarmee onder druk."
De wethouders maken zich ernstig zorgen over solvabiliteit van de corporaties. De heffing heeft grote gevolgen voor de nieuwbouwproductie, de renovatie en verduurzaming van bestaande woningen en de stedelijke vernieuwing.

De wethouders wijzen daarnaast op een aantal andere knelpunten in de huidige voorstellen. Zo kunnen studentenwoningen niet meer rendabel worden gebouwd vanwege de relatief lage WOZ-waarde van deze kleine woningen. Evenmin is het ontwikkelen van kleine huurstudio's nog rendabel in grote delen van de stad (die komen weer onder de liberaliseringsgrens, terwijl de Donnerpunten ze er eerder net boven uit tilden).

De wethouders wijzen er op dat de summiere tekst in het Regeerakkoord nog veel onduidelijkheden bevat. Bijvoorbeeld over de precieze betekenis van de liberalisatiegrens, de behandeling van scheefwoners (stijgen de huren onbeperkt door? Gaat de huur ook weer omlaag bij inkomensdaling?) en de invulling van de huursombenadering. En wat gebeurt er met huurwoningen waarvan de WOZ-waarde gaat dalen om de naam €177.333 (liberalisatiegrens). De wethouders wijzen er ook op dat de verduurzaming van huurwoningen sterk wordt afgeremd nu het puntenstelsel wordt afgeschaft. De investeringen in woningverbetering kunnen niet meer worden terugverdiend via een huurverhoging.

Wat betreft de koopmarkt verwachten de wethouders dat mede als gevolg van de afnemende hypotheekrenteaftrek de prijzen nog verder zullen dalen. Het kabinet heeft wel extra geld gereserveerd voor startersleningen. Gemeenten moeten echter de helft van elke starterslening beschikbaar stellen. De wethouders doen nog geen toezeggingen of dit geld beschikbaar komt: "Wij kijken naar de mogelijkheden voor Amsterdam."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.