Ouder-Amstel bouwt woonwijk tussen Amsterdam en Zuidoost

18.12.14
Ouder-Amstel bouwt woonwijk tussen Amsterdam en Zuidoost
Update 19-12-2014

De gemeente Ouder-Amstel wil het gebied gaan ontwikkelen dat ligt ten noordwesten van de Amsterdam Arena en tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Daarvoor moeten onder andere volkstuinen, Amstelborgh/Borchland, het golfterrein Old Course en sportpark De Toekomst wijken. De nieuwe wijk gaat De Nieuwe Kern heten. VolkerWessels Vastgoed heeft een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk, die maximaal 4500 woningen groot wordt.

De planontwikkeling zit overigens nog in een startfase. In 2015 wordt samen met bij het gebied betrokken partijen een structuurvisie voor het gebied opgesteld. Hierna volgen het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten en planologische procedures. De bouw van de eerste woningen zal zeker nog enkele jaren duren, de volledige ontwikkeling van het hele gebied vermoedelijk enkele decennia. De gemeente Ouder-Amstel wil de wijk ontwikkelen om te helpen de groeiende behoefte aan woonruimte in en rond Amsterdam te accomoderen. De gemeente kan op die plek een deel van die behoefte opvangen. Ouder-Amstel ziet als groot voordeel van deze locatie dat in de nabije omgeving al tal van voorzieningen en infrastructuur zijn. De winkelgebieden Amsterdamse Poort en de ArenAPoort liggen op korte afstand, evenals twee metrohaltes, twee treinstations en de snelweg A2.

Deze voordelen gelden volgens de gemeente niet alleen voor wonen: "De Nieuwe Kern kan zich ontwikkelen als een multifunctioneel stedelijk gebied met ook ruimte voor bedrijven, kantoren, sport, horeca en recreatie. De Nieuwe Kern heeft naar verwachting door de ligging aan de zuidkant van de Amsterdam, vlakbij de Zuidas, de ArenAPoort en Schiphol, een grote wervingskracht op allerlei functies."

Voor Amsterdam is het voordeel dat het stedelijk weefsel van de stad - met de fysieke beperkingen van wegen en sporen - doorgetrokken kan worden naar Zuidoost. De hoofdstad ontwikkelt momenteel iets noordelijker het Amstelkwartier. De plannen van Ouder-Amstel maken de herontwikkelingskansen van het zuidelijker gelegen bedrijventerrein Amstel III ongetwijfeld groter.

Onderstaande illustratie geeft een streefbeeld van de nieuwe situatie. Volgens deze schets blijft een deel van de volkstuinen behouden (valt ook binnen aanvliegroute Schiphol) en worden de sportvelden geconcentreerd ten noorden van De Arena. Bron: Nota van Uitgangspunten DNK.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS