Pararius: huurprijzen in Amsterdam stabiliseren

03.08.17
Pararius: huurprijzen in Amsterdam stabiliseren
Na maanden van aanzienlijke huurprijsstijgingen in de vrije huursector lijken de huurprijzen in de Randstadprovincies volgens verhuurder Pararius te stagneren. Volgens de eigen prijsmonitor van de huurwoningsite zijn het afgelopen kwartaal de gemiddelde huurprijzen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam nauwelijks gestegen. Buiten de Randstad is echter het tegenovergestelde zichtbaar. In die provincies stegen de huurprijzen het afgelopen kwartaal gemiddeld twee keer zoveel als binnen de grenzen van de Randstad.
 
Landelijk gezien blijft er een groot tekort aan huurwoningen, waardoor de huurprijzen in de vrije sector het afgelopen kwartaal opnieuw toenamen. Voor een vrijesectorhuurwoning betaalden nieuwe huurders het afgelopen kwartaal gemiddeld 10 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde huren binnen de Randstad stegen met 'slechts' 4,7 procent. In Amsterdam stabiliseren de huren volgens Pararius al sinds eind 2016. Afgelopen kwartaal nam de huurprijs per vierkante meter met slechts 1,4 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.
Volgens directeur Jasper de Groot is buiten de Randstad sprake van een inhaaleffect: “Ontwikkelingen op de huurmarkt zijn vaak het eerst in Amsterdam zichtbaar. Daar stegen de prijzen na de crisis als eerste, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. De huurprijsstijgingen verspreiden zich sindsdien als een olievlek over Nederland." Door het structurele woningtekort zullen de huurprijzen zullen de huurprijzen in de rest van Nederland nog lang blijven stijgen, voorspelt De Groot.
 
Pararius baseert zich alleen op de eigen verhuurcijfers. Onduidelijk is hoe representatief deze cijfers zijn. Op dit moment worden zo'n 10.000 huurwoningen via de site aangeboden, waarvan een kleine 1.800 in Amsterdam. Haar aanbod is samengesteld uit woningen die zowel leeg, gestoffeerd en gemeubileerd worden verhuurd. In Amsterdam ligt de gemiddelde huurprijs van deze drie producten op €22,28 per vierkante meter; bijna €7,50 boven het landelijk gemiddelde. De hoge huurprijs wordt mede veroorzaakt door het grote aantal kleine woningen in de hoofdstad die per vierkante meter meer opbrengen.
 
De regio Amsterdam lijkt het landelijke beeld te volgen. In populaire steden als Amstelveen en Haarlem is ook sprake van stabilisatie van de huurprijs (Amstelveen nu €18,32 en Haarlem 17,03 p/m2) terwijl in het landelijke Almere de huurprijzen explodeerden (+ 23,5%) naar 10,52 per m2. De vrije huursector volgt hiermee volgens Pararius de trend in de koopsector, die al langere tijd ‘booming’ is in Almere. De stad is weer in trek omdat er mooie nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd terwijl de prijzen er een stuk lager liggen dan in nabije steden als Amsterdam en Utrecht.
 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS