PBL onderzoekt mogelijkheden voor vergroting middensegment

23.01.17
Bos en Lommerbuurt
PBL onderzoekt mogelijkheden voor vergroting middensegment

Met alleen nieuwbouw wordt het grote tekort aan huurwoningen voor middeninkomens niet opgelost. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een beleidsstudie. Het PBL ziet brood in meer samenwerking tussen beleggers en corporaties, óf door verkoop van woningportefeuilles, óf door te liberaliseren complexen in een gezamenlijk vastgoedbedrijf onder te brengen. Maar welke strategie de beste is, hangt erg af van de marktomstandigheden in de regio, aldus het PBL.

In de beleidsstudie ‘Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt’ worden naast de meest 'dominante denkrichtingen' - nieuwbouw en verkoop van corporatiebezit aan beleggers - ook twee andere paden verkend. De nieuwe Woningwet zou mogelijkheden bieden waar nog niet eerder naar is gekeken. Volgens het PBL kunnen corporaties ook onder de Woningwet 2015 sociale woningen (< € 710) gewoon verhuren aan woningzoekenden met een hoger inkomen. "Dit heeft wel een prijskaartje, omdat er voor deze woningen dan geen staatssteun meer ontvangen kan worden." Oftewel: ze moeten in de commerciële (DAEB) tak van de organisatie worden ondergebracht. Het PBL stelt in dit scenario voor de betere woningen (meer punten) in de niet-DAEB-tak onder te brengen.

Corporaties kunnen geld vrij spelen voor sociale nieuwbouw door bezit te verkopen aan beleggers. Maar het PBL ziet ook mogelijkheden om beleggers te laten participeren in gezamenlijke dochterondernemingen waarin potentiële markthuurwoningen worden ondergebracht. "In deze constructie blijft het door de grote betrokkenheid van corporaties mogelijk om in de Woonvisie en prestatieafspraken vastgelegde publieke belangen (betaalbaarheid en beschikbaarheid) te borgen", aldus het PBL. Niet onbelangrijk volgens het Planbureau, want er is bij verkoop van corporatiebezit wel een publiek belang aan de orde: "Het tempo waarmee en de omvang waarin verkoop plaatsvindt zou moeten worden gereguleerd om het weglekken van maatschappelijk gebonden vermogen naar private partijen te voorkomen."

Het PBL komt overigens niet met concrete aanbevelingen. 

Download hier het rapport: Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS