Overslaan en naar de inhoud gaan

Pieter Omtzigt verwacht tot 2031 de bouw van 350.000 corporatiewoningen

Image

Woningcorporaties moeten de komende zeven jaar ten minste 350.000 nieuwe woningen bouwen. En locaties die bestemd zijn voor sociale huurwoningen hebben altijd een sociale grondprijs. Eventueel wordt daar een subsidie voor verstrekt, zo schrijft Pieter Omtzigt in zijn verkiezingsprogramma Tijd voor herstel. Ook krijgen woningcorporaties van NSC de ruimte om onder dezelfde financiële voorwaarden als in het sociale segment, geborgd door het WSW, lage middenhuurwoningen te bouwen.

Omtzigt legt de regie op de volkshuisvesting bij een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. De minister krijgt een jaarlijkse taakstelling met betrekking tot het aantal te bouwen woningen. Het is vervolgens aan provincies om die woonopgave voor de regio daadwerkelijk waar te maken. Zij worden onder meer verantwoordelijk voor zogenoemde versnellingstafels. Het Rijk maakt daarover niet-vrijblijvende afspraken met provincies en gemeenten.

Verder streeft Omtzigt naar verkorte bezwaarprocedures. De goedkeuring van bouwplannen door gemeenten wordt aan strikte termijnen gebonden en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep worden ingeperkt. Bovendien is NSC voorstander van een gemeentelijke heffing om grondspeculatie tegen te gaan. Ook wil Omtzigt het voor pensioenfondsen makkelijker maken om langjarig in woningen te investeren. En moet het makkelijker worden woningen te splitsen.

Speciale aandacht is er in het verkiezingsprogramma voor erfpachters. ''Erfpacht is in veel gevallen complex, duur, onduidelijk en onvoorspelbaar. Om plotselinge en excessieve stijgingen van de erfpacht te voorkomen en mensen meer zekerheid te geven over hun woonlasten komt er wettelijke consumentenbescherming voor erfpachters", aldus het verkiezingsprogramma. Hier wordt de hand zichtbaar van het Amsterdamse oud-CDA raadslid Diederik Boomsma. Hij staat op de kandidatenlijst van NSC op plek 21.