Overslaan en naar de inhoud gaan

Plaatsing windmolens bij IJburg van de baan

Image

Het Amsterdams college heeft het aantal 'zoekgebieden voor windenergie' ingeperkt. Bewoners van IJburg kunnen opgelucht adem halen want dat deel van het IJmeer - de IJburg baai - is nu tot 'extra reservegebied' verklaard. Ook de Amstelscheg, Gaasperplas en Zeeburgereiland zijn 'rode gebieden' geworden. De ambitie van de gemeenteraad blijft niettemin om vóór 2030 50 megawatt extra aan windenergie op te wekken. De turbines daarvoor moeten dus in de resterende zoekgebieden worden geplaatst. Dat zijn het Havengebied, Noorder-IJplas/Cornelis Douwesterrein, ring A10 Noord, het IJmeer bij Strandeiland/Buiteneiland IJburg, Sciencepark, Diemerscheg, de Waternet-locatie bij Weesperkarspel en knooppunt Holendrecht - de groene gebieden op het kaartje.

Om die 50 megawatt te halen zijn zo’n 17 forse windturbines nodig. Naar verwachting past ongeveer de helft daarvan in het havengebied. De gemeente verwacht de overige windmolens kwijt te kunnen in de overige groengekeurde gebieden. Alleen als het niet lukt om in de groene gebieden de 50 MW op te wekken, komen eerst de ‘gele’ en dan ‘rode’ gebieden alsnog in beeld.
Het IJmeer blijft overigens niet verschoond van molens. Voor de kust van het toekomstige Strandeiland en Buiteneiland staat wel een ‘voorkeursgebied’ ingetekend. Volgens Het Parool overweegt men daar drie extra grote turbines van ongeveer 200 meter hoog te plaatsen.

De plannen voor windenergie van de gemeente Amsterdam maken onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie (RES). Men wil bewoners meekrijgen door ze laten meeprofiteren van de opgewekte energie. De gemeente zegt alleen medewerking te verlenen aan plaatsing als initiatiefnemers op minstens 50 procent lokaal eigendom toezien en een door het college goedgekeurd participatieplan overleggen.