Plannen Amstelstationgebied sneuvelen bij Raad van State

30.09.13
Plannen Amstelstationgebied sneuvelen bij Raad van State

Stadsdeel Oost moet terug naar de tekentafel om het bestemmingsplan voor het Amstelstation-gebied aan te passen. Of tenminste betere argumenten aandragen waarom op die plek extra kantoorruimte nodig is. De Raad van State heeft een deel van het bestemmingsplan vernietigd nadat Altera bezwaar had aangetekend.
Altera vindt dat het nadeel ondervindt als er nog meer kantoorruimte bij het station komt. Altera is de eigenaar van het kantorencomplex aan het Prins Berhardplein. Dit 'Amstelgebouw' staat voor meer dan de helft leeg. Ook het voormalige kantoor van de Alliantie aan het plein staat te huur.

Het nu afgeschoten bestemmingsplan volgde op meer dan een decennium van planvorming en discussie. Het eerste programma van eisen dateert van 2003. Ten opzichte van de plannen van 2010 is er al fors gesnoeid in nieuw kantooroppervlak. De geplande kantoortoren van 85 meter aan het Prins Bernardplein is geschrapt. In plaats van twee torens van respectievelijk 85 en 35 meter hoog staat er nu één gebouw (blok A) van maximaal 45,5 meter hoog in de plannen. Aan de zijde van de Hugo de Vrieslaan staat nog wel hoogbouw gepland; daarin moet onder andere een hotel komen. De nieuwe Julianalaan krijgt een vrije busbaan in het midden en bomen langs beide zijden.
Volgens het stadsdeel is op deze knooppuntlocatie nog wel nieuwbouw van kantoren gewenst. Dit is naar het oordeel van de Raad van State echter onvoldoende onderbouwd in het bestemmingsplan. Ook de vraag naar andere functies (oa winkels en horeca) is onvoldoende onderbouwd. Het Stadsdeel krijgt vier weken de tijd het plan aan te passen.

Alle andere bezwaren van Altera zijn ongegrond verklaard, zoals die over de financiële haalbaarheid, verkeer en luchtkwaliteit.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS