Pleidooi om transformatie op te nemen in productiecijfers

20.02.13
Frankemaheerd, inmiddels omgedoopt tot Zomixed
Pleidooi om transformatie op te nemen in woningproductiecijfers

Wethouder Maarten van Poelgeest wil niet-permanente woningen en woningen in leegstaande kantoren en klusflats zoals Kleiburg beter zichtbaar maken in de jaarlijkse woningbouwproductiecijfers. Daarmee komt hij tegemoet aan het pleidooi van stadsdeelbestuurder Emile Jaensch van Zuidoost.

Jaensch vindt de definitie van nieuwbouw die het gemeentelijke Ontwikkelingsbedrijf (OGA) hanteert te beperkt. "Als je de cijfers over 2012 bekijkt, dan zouden in Zuidoost geen woningen zijn toegevoegd aan de woningvoorraad, maar dan gaat het uitsluitend om permanente en nieuw gebouwde woningen. Het lijkt alsof er niks gebeurt, maar het tegendeel is waar." Hij geeft als voorbeeld de 700 zelfstandige woningen van de Spinozacampus aan de Daalwijkdreef in Zuidoost. Die blijven in de statistieken onzichtbaar, omdat ze een tijdelijke status hebben. Ze staan er vooralsnog voor vijftien jaar.

Ook de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen vinden we niet in de productiecijfers terug. Jaensch: "Het gaat dan om nieuwe adressen voor mensen die ook hun gemeentelijke lasten betalen en waarvoor erfpachtcontracten met de gemeente worden afgesloten en waar de bewoners huursubsidie voor kunnen krijgen. Dat is woonruimte die aan de stad wordt toegevoegd maar nu in de statistieken onzichtbaar is." 

Transformatie

De transformatie van kantoren naar woonruimte komt op gang. Alles bij elkaar gaat het in 2012 en 2013 om duizenden extra woningen die buiten de statistieken blijven. In Zuidoost komen er dit jaar bijvoorbeeld in het Nispa-gebouw bij het AMC driehonderd en daarnaast later mogelijk nog eens zeshonderd nieuwe studentenwoningen. In kantoorgebouw Frankemaheerd (omgedoopt tot Zomixed) zijn 125 tijdelijke studentenwoningen voorzien. Jaensch wijst ook op de tijdelijke bewoning van het te slopen Heesterveld, waar driehonderd jongeren en studenten wonen.

In Nieuw-West zijn in 2012 in het Acta-gebouw 450 tijdelijke studenteneenheden toegevoegd. En voor 2013 staan op de rol 717 studentenkamers van het Studenthotel in het Elseviergebouw en de transformatie van het voormalig verzorgingshuis Beth Shalom/De Aak in Osdorp tot negentig jongerenwoningen.

In West zijn in het GAK-gebouw al 320 studio's gerealiseerd en worden dit jaar de Achmeakantoren aan de Haarlemmerweg met 185 huurwoningen en het Tetterodegebouw aan de Willem de Zwijgerlaan met 94 studentenwoningen omgebouwd. 

In Zuid wordt in 2013 zo goed als zeker begonnen met de bouw van meer dan 800 tijdelijke studenteneenheden – voor vijftien jaar – op de Zuidas en nog eens 100 studenteneenheden in een voormalig kantoorpand aan de Heemvlietlaan.

Het OGA laat weten dat op dit moment nog niet duidelijk is wat straks wel en niet in de productiecijfers terug komt. Van Poelgeest wil de huidige definitie aanpassen of uitbreiden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.