Prijspeil vrije sector in Amsterdam hoogste van Nederland

04.01.17
Prijspeil vrije sector in Amsterdam hoogste van Nederland

In Amsterdam blijft het gemiddelde prijspeil voor meergezinswoningen in de vrije huursector consequent het hoogste van Nederland. De afgelopen negen jaar lag de prijs nooit beneden de 10 euro per m2. In de eerste helft van vorig jaar bedroeg de prijs 13 euro per m2. Dat blijkt uit een analyse van de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen en onderzoek door MSCI. In het totaal van de vier grote steden ligt de prijs op 10 euro per m2.

Bij de IPD Transactiemonitor zijn woningcorporatie Eigen Haard en grote institutionele beleggers als Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Bouwinvest, Amvest, Vesteda, Altera en MN aangesloten. De totale database omvat circa 87.000 waarnemingen. De cijfers geven inzicht in de gangbare huurprijsniveaus. Gestoffeerde verhuur en shortstay zijn buiten beschouwing gelaten. De afgelopen twee jaar zijn er in Nederland substantieel meer middeldure huurwoningen bijgekomen dan in de jaren daarvoor. De groei is met name toe te schrijven aan de toevoeging van huurappartementen tot 100 m2 in met name stedelijke gebieden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS