Proef met inkomensafhankelijke huren in Amsterdam

03.07.09

Proef met inkomensafhankelijke huren

Corporaties en Amsterdam beginnen binnenkort een proef waarbij de maandelijkse huurprijs afhankelijk wordt van het inkomen. Het gaat om een beperkte proef voor maximaal tweehonderd woningen per jaar. De proef is onderdeel van een landelijk project Huur op Maat van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Huurdersorganisaties wijzen de Amsterdamse variant van 'huren op maat' af.

Het basisidee achter 'Huren op maat' is dat alle woningen een marktprijs krijgen, en dat de huurders van de corporaties een korting krijgen afhankelijk van hun inkomen. Als ze meer gaan verdienen, gaan ze meer betalen. Dit zou het scheefwonen tegengaan en de doorstroming bevorderen.
De consequentie van de beperkte Amsterdamse proef lijkt dat de huren van de betrokken sociale huurwoningen in de populairste wijken van de stad fors omhoog gaan. Want hiermee maken corporaties geld vrij om de prijs van grote gezinswoningen in de buitenwijken te kunnen verlagen. Het moet een budgetneutrale operatie worden. De huurprijs kan overigens pas omhoog wanneer zittende huurders verhuizen.

De maximaal toegestane huur is sinds jaar en dag vastgesteld volgens een wettelijk landelijk puntensysteem, het wws. Dezelfde regels gelden in Delfzijl en Amsterdam. Bij 'huren op maat' experimenten in andere steden ligt de markthuur veelal niet of nauwelijks boven de huidige huurprijs. Maar de corporatiehuren in Amsterdam liggen binnen de ring vaak ver beneden de marktwaarde. De prijzen van de kleine woningen die aan de proef meedoen zullen dus, afhankelijk van de huurder, flink gaan stijgen.
Om de proef te kunnen beginnen, is een ontheffing van de regels nodig. Er loopt een aanvraag daartoe bij het ministerie van VROM. Wanneer het experiment van start gaat, is volgens berichtgeving in Het Parool en De Volkskrant nog niet bekend. Ook andere details ontbreken nog. De Amsterdamse gemeenteraad zou de plannen in het najaar bespreken.

Huurdersorganisaties zijn falikant tegen. Volgens de Woonbond gaat er een 'perverse prikkel' van het Amsterdamse voorstel uit. Volgens Frans Ligtvoet van de Huurdersvereniging Amsterdam  is het  “onrechtvaardig en gevaarlijk om het puntenstelsel voor huurwoningen los te laten daar waar die het hardste nodig is. De Amsterdamse corporaties hebben zich verplicht om grote gezinnen met lagere inkomens te huisvesten, maar willen dit blijkbaar alleen doen als ze kleine woningen heel duur kunnen verhuren."  

Meer informatie:

Net als de buren, maar dan goedkoper (Volkskrant 02-07-2009)

Proef: rijke huurder betaalt meer (Het Parool 03-07-2009)

Huur Op Maat alleen voor grote gezinnen? 
(NUL20, maart 2009 over de voorbereiding van en meningen over de Amsterdamse variant van Huur op Maat)

De Stelling: We moeten naar een inkomensafhankelijke huur (NUL20 september 2007)
VOOR: Adriaan Hoogvliet: Het begrip scheefwonen zal verdwijnen
TEGEN: Piet Renooy: Het Amsterdamse woningmarktprobleem wordt alleen maar groter

 

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.