Proef met inkomensafhankelijke huren in Amsterdam

03.07.09

Proef met inkomensafhankelijke huren

Corporaties en Amsterdam beginnen binnenkort een proef waarbij de maandelijkse huurprijs afhankelijk wordt van het inkomen. Het gaat om een beperkte proef voor maximaal tweehonderd woningen per jaar. De proef is onderdeel van een landelijk project Huur op Maat van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Huurdersorganisaties wijzen de Amsterdamse variant van 'huren op maat' af.

Het basisidee achter 'Huren op maat' is dat alle woningen een marktprijs krijgen, en dat de huurders van de corporaties een korting krijgen afhankelijk van hun inkomen. Als ze meer gaan verdienen, gaan ze meer betalen. Dit zou het scheefwonen tegengaan en de doorstroming bevorderen.
De consequentie van de beperkte Amsterdamse proef lijkt dat de huren van de betrokken sociale huurwoningen in de populairste wijken van de stad fors omhoog gaan. Want hiermee maken corporaties geld vrij om de prijs van grote gezinswoningen in de buitenwijken te kunnen verlagen. Het moet een budgetneutrale operatie worden. De huurprijs kan overigens pas omhoog wanneer zittende huurders verhuizen.

De maximaal toegestane huur is sinds jaar en dag vastgesteld volgens een wettelijk landelijk puntensysteem, het wws. Dezelfde regels gelden in Delfzijl en Amsterdam. Bij 'huren op maat' experimenten in andere steden ligt de markthuur veelal niet of nauwelijks boven de huidige huurprijs. Maar de corporatiehuren in Amsterdam liggen binnen de ring vaak ver beneden de marktwaarde. De prijzen van de kleine woningen die aan de proef meedoen zullen dus, afhankelijk van de huurder, flink gaan stijgen.
Om de proef te kunnen beginnen, is een ontheffing van de regels nodig. Er loopt een aanvraag daartoe bij het ministerie van VROM. Wanneer het experiment van start gaat, is volgens berichtgeving in Het Parool en De Volkskrant nog niet bekend. Ook andere details ontbreken nog. De Amsterdamse gemeenteraad zou de plannen in het najaar bespreken.

Huurdersorganisaties zijn falikant tegen. Volgens de Woonbond gaat er een 'perverse prikkel' van het Amsterdamse voorstel uit. Volgens Frans Ligtvoet van de Huurdersvereniging Amsterdam  is het  “onrechtvaardig en gevaarlijk om het puntenstelsel voor huurwoningen los te laten daar waar die het hardste nodig is. De Amsterdamse corporaties hebben zich verplicht om grote gezinnen met lagere inkomens te huisvesten, maar willen dit blijkbaar alleen doen als ze kleine woningen heel duur kunnen verhuren."  

Meer informatie:

Net als de buren, maar dan goedkoper (Volkskrant 02-07-2009)

Proef: rijke huurder betaalt meer (Het Parool 03-07-2009)

Huur Op Maat alleen voor grote gezinnen? 
(NUL20, maart 2009 over de voorbereiding van en meningen over de Amsterdamse variant van Huur op Maat)

De Stelling: We moeten naar een inkomensafhankelijke huur (NUL20 september 2007)
VOOR: Adriaan Hoogvliet: Het begrip scheefwonen zal verdwijnen
TEGEN: Piet Renooy: Het Amsterdamse woningmarktprobleem wordt alleen maar groter

 

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.