PvdA Amsterdam: 'Elke woning welkom'

09.04.13
PvdA Amsterdam: 'Elke woning welkom'
update

Om dewoningbouw weer aan de gang te krijgen moet Amsterdam regels schrappen en nieuwe investeerders ruim baan geven. Zo schrijft de PvdA-gemeenteraadsfractie in het actieprogramma 'Elke woning welkom'. Ook moet de gemeente flexibel omgaan met grondprijzen en werk maken van het toezicht op corporaties. Volgens de PvdA-raadsfractie leidt de daling van de bouwproductie tot een ramp. Op lange termijn is er een behoefte aan 70.000 nieuwe woningen. Voor het opvangen van de demografische groei zijn er jaarlijks meer dan 4.000 woningen nodig, maar vorig jaar zijn slechts 1100 bouwvergunningen verstrekt. "De stad gaat op slot: iedereen die hier wil komen werken om onze economie aan te jaren krijgt het deksel op de neus," aldus raadslid Michiel Mulder. De PvdA wil op onorthodoxe wijze de woningproductie stimuleren. De regels die totstandkoming van een project belemmeren kunnen daarom worden geschrapt. Zo moet de norm voor het aantal parkeerplekken verdwijnen. De welstandstoetsing kan minder streng. En de bovenwettelijke eisen voor duurzaamheid en omgevingshinder kunnen verdwijnen. De regels van het Bouwbesluit zijn voldoende. Ook moet de gemeente de mogelijkheid krijgen rijksregels buiten werking te stellen. De PvdA verwacht heil van 'prijsvechters'. Diverse bouwbedrijven hebben concepten ontwikkeld voor de bouw van goedkope woningen. De stad moet zich daarvoor openen door dergelijke investeerders een lage grondprijs te vragen. Verder pleit de raadsfractie voor het beter faciliteren van collectief particulier opdrachtgeverschap. Dergelijk opdrachtgeverschap is volgens de PvdA bij uitstek geschikt om lege kantoren te transformeren. En er wordt aangedrongen op grotere flexibiliteit bij het vaststellen van grondprijzen. Zo moet beter rekening worden gehouden met de wensen van beleggers. De PvdA is bereid hen bij start bouw korting te bieden, als na uitponden bijbetaling volgt. Als vijfde maatregel wordt gepleit voor doelmatig gemeentelijk toezicht op corporaties. De gemeente moet zowel rekening houden met het gewenste investeringsprogramma, als met kasstromen en solvabiliteit. Nu kan zich de situatie voordoen dat het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting verlangt dat investeringen omlaag gaan, terwijl dat van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet hoeft. "Wij manen het college met spoed een Amsterdams voorstel voor de vormgeving van het gemeentelijk toezicht te doen," aldus Mulder. Daarmee is voor de PvdA de aanpak compleet. Eerder dit jaar hield de raadsfractie al een pleidooi voor betere hypotheken voor Amsterdammers en de bouw van middeldure huurwoningen door investeerders op braakliggende terreinen van corporaties.

Wethouder Maarten van Poelgeest van Grondzaken en Ruimtelijke Ordening reageert genuanceerd op de wensen van de PvdA. "De gemeente kijkt al kritisch naar de vele regels. We leggen niet meer overal een strakke parkeernorm op. En bij de bouw van bijvoorbeeld studentenwoningen laten we het verplichte extra halletje - ooit bedacht om geluidsoverlast te verminderen - achterwege." Ook sluit hij niet uit dat in de stad ruimte ontstaat voor de bouw van heel goedkope koopwoningen. Maar niet alle plekken lenen zich voor de bouw van dergelijke woningen.

woningbouw weer aan de gang te krijgen moet Amsterdam regels schrappen en nieuwe investeerders ruim baan geven. Zo schrijft de PvdA-gemeenteraadsfractie in het actieprogramma 'Elke woning welkom'. Ook moet de gemeente flexibel omgaan met grondprijzen en werk maken van het toezicht op corporaties. Volgens de PvdA-raadsfractie leidt de daling van de bouwproductie tot een ramp. Op lange termijn is er een behoefte aan 70.000 nieuwe woningen. Voor het opvangen van de demografische groei zijn er jaarlijks meer dan 4." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS