PvdA Amsterdam: 'Elke woning welkom'

09.04.13
PvdA Amsterdam: 'Elke woning welkom'
update

Om dewoningbouw weer aan de gang te krijgen moet Amsterdam regels schrappen en nieuwe investeerders ruim baan geven. Zo schrijft de PvdA-gemeenteraadsfractie in het actieprogramma 'Elke woning welkom'. Ook moet de gemeente flexibel omgaan met grondprijzen en werk maken van het toezicht op corporaties. Volgens de PvdA-raadsfractie leidt de daling van de bouwproductie tot een ramp. Op lange termijn is er een behoefte aan 70.000 nieuwe woningen. Voor het opvangen van de demografische groei zijn er jaarlijks meer dan 4.000 woningen nodig, maar vorig jaar zijn slechts 1100 bouwvergunningen verstrekt. "De stad gaat op slot: iedereen die hier wil komen werken om onze economie aan te jaren krijgt het deksel op de neus," aldus raadslid Michiel Mulder. De PvdA wil op onorthodoxe wijze de woningproductie stimuleren. De regels die totstandkoming van een project belemmeren kunnen daarom worden geschrapt. Zo moet de norm voor het aantal parkeerplekken verdwijnen. De welstandstoetsing kan minder streng. En de bovenwettelijke eisen voor duurzaamheid en omgevingshinder kunnen verdwijnen. De regels van het Bouwbesluit zijn voldoende. Ook moet de gemeente de mogelijkheid krijgen rijksregels buiten werking te stellen. De PvdA verwacht heil van 'prijsvechters'. Diverse bouwbedrijven hebben concepten ontwikkeld voor de bouw van goedkope woningen. De stad moet zich daarvoor openen door dergelijke investeerders een lage grondprijs te vragen. Verder pleit de raadsfractie voor het beter faciliteren van collectief particulier opdrachtgeverschap. Dergelijk opdrachtgeverschap is volgens de PvdA bij uitstek geschikt om lege kantoren te transformeren. En er wordt aangedrongen op grotere flexibiliteit bij het vaststellen van grondprijzen. Zo moet beter rekening worden gehouden met de wensen van beleggers. De PvdA is bereid hen bij start bouw korting te bieden, als na uitponden bijbetaling volgt. Als vijfde maatregel wordt gepleit voor doelmatig gemeentelijk toezicht op corporaties. De gemeente moet zowel rekening houden met het gewenste investeringsprogramma, als met kasstromen en solvabiliteit. Nu kan zich de situatie voordoen dat het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting verlangt dat investeringen omlaag gaan, terwijl dat van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet hoeft. "Wij manen het college met spoed een Amsterdams voorstel voor de vormgeving van het gemeentelijk toezicht te doen," aldus Mulder. Daarmee is voor de PvdA de aanpak compleet. Eerder dit jaar hield de raadsfractie al een pleidooi voor betere hypotheken voor Amsterdammers en de bouw van middeldure huurwoningen door investeerders op braakliggende terreinen van corporaties.

Wethouder Maarten van Poelgeest van Grondzaken en Ruimtelijke Ordening reageert genuanceerd op de wensen van de PvdA. "De gemeente kijkt al kritisch naar de vele regels. We leggen niet meer overal een strakke parkeernorm op. En bij de bouw van bijvoorbeeld studentenwoningen laten we het verplichte extra halletje - ooit bedacht om geluidsoverlast te verminderen - achterwege." Ook sluit hij niet uit dat in de stad ruimte ontstaat voor de bouw van heel goedkope koopwoningen. Maar niet alle plekken lenen zich voor de bouw van dergelijke woningen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.