Reddingsplan voor Vestia

30.01.12

Reddingsplan voor Vestia

Volgens NRC Handelsblad en FD willen minimaal vijf woningcorporaties garant staan om bij Vestia, de grootste corporatie van Nederland, liquiditeitsproblemen te voorkomen. Drie daarvan zijn in Amsterdam actief: De Alliantie, Ymere en Eigen Haard. Vestia kampt met een tekort van bijna 2 miljard euro omdat banken meer onderpand eisen voor de aanzwellende derivatenportefeuille van de woningcorporatie. Het gehele weekend zou er crisisoverleg gevoerd zijn met de betrokken corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Maandagmorgen 30 januari opende het Financieel Dagblad met het bericht dat Vestia, eigenaar van bijna 90.000 woningen, in grote financiële problemen verkeerde. Volgens de woningcorporatie zelf is dat 'op dit ogenblik'  niet aan de orde: “Vestia heeft op het ogenblik voldoende liquide middelen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.”
Wat wel aan de orde is dat banken door de lage rentestand extra onderpand eisten op derivatencontracten. De derivatenportefeuille dient er toe om de rente op de vaak 50-jarige leningen gedurende de looptijd zoveel mogelijk gelijk te houden. Maar al geruime tijd is de rente in historisch perspectief ongekend laag, nu zo’n 2 procent. Volgens de NRC nam mede daardoor de derivatenportefeuille tussen 2009 en 2010 toe met 4,6 miljard euro naar bijna 10 miljard. Banken willen meer onderpand voor deze derivaten. Momenteel wordt volgens het NRC met banken onderhandeld over een lening van ruim één miljard euro.
Het afgelopen jaar heeft Vestia geld bijgeleend met borgstelling door het WSW. Dat vijf corporaties nu zelf financieel garant willen staan, is volgens het NRC ingegeven door het feit dat zij daarmee willen voorkomen dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting ingrijpt en Vestia saneringssteun moet aanvragen: “Die steun wordt ook door de corporaties betaald, maar dat geld zien ze nooit meer terug. Door op een andere manier Vestia te hulp te schieten, hopen ze hun geld wel terug te krijgen,” aldus de NRC.
De betrokken corporaties zijn Ymere, De Alliantie, Eigen Haard, het Portaal (Veenendaal) en Woonstad Rotterdam.

Zie ook:
Reddingsplan voor grootste woningcorporatie - tekort miljarden (NRC, 30-01-2012)
Woningcorporaties schieten Vestia te hulp (FD, 30-01-2012)

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.