Regio Amsterdam kreeg er in vier jaar 55.000 woningen bij

18.02.2022
Image

Aan de woningprijzen en de woningnood is het niet te merken, maar in de Metropoolregio Amsterdam zijn er in de periode 2018 - 2021 bijna 65.000 woningen toegevoegd via nieuwbouw en transformatie. Per saldo kwamen er bijna 55.000 woningen bij, omdat er ook woningen zijn gesloopt en om andere redenen onttrokken aan de voorraad. Bijna 46 procent van de bouwproductie in de MRA vond plaats binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam.

MRA ontwikkeling woningvoorraad
Jaar Totaal toegevoegd Saldo toename
2018 18.742 15.968
2019 18.308 14.599
2020 12.036 9.632
2021 15.735 14.584
Totaal 64.821 54.783

Dat de woningmarkt niet ontspant, komt omdat de bevolking in de regio Amsterdam navenant meegroeit. De hoofdstad zelf kreeg er in 2021 bijvoorbeeld meer dan 10.000 bewoners bij. Deze toename is bijna net zo hoog als in de jaren voor de pandemie, zo blijkt uit cijfers van CBS. Door de wereldwijde coronamaatregelen nam de instroom van arbeidsmigranten en internationale studenten in 2020 en de eerste helft van 2021 sterk af. Na de zomer trok de immigratie echter weer sterk aan.   

In onderstaande grafiek de woningtoename van alle 31 MRA-gemeenten:

 

Bron
CBS