De Rochdale One vertrekt uit Oude Houthaven

18.08.09

De Rochdale One vertrekt uit Oude Houthaven

De Rochdale One, een verbouwd cruiseschip waarop een kleine 200 studenten zijn gehuisvest in de Oude Houthaven, is na 5 jaar vertrokken uit Westerpark. Gezien de (her)ontwikkelingsplannen van stadsdeel Westerpark is er geen plaats meer. Met stadsdeel Noord wordt nog intensief overlegd over een nieuwe locatie pal aan de overkant, in het Johan van Hasseltkanaal. In de tussentijd wordt groot onderhoud verricht aan het schip.

De komst van de Rochdale One in juli 2004 was een initiatief van Woningstichting Rochdale in samenwerking met studentenhuisvester DUWO en de AWV. Destijds een uitkomst voor het nijpend tekort aan studentenwoningen in de hoofdstad. Omdat er op een gegeven moment asbest werd aangetroffen, raakte het drijvende woningcomplex in opspraak. De asbest werd verwijderd en twee onderzoekbureaus verklaarden dat de boot inmiddels asbestvrij en veilig bewoonbaar is.
Voor de studentenhuisvesting in Amsterdam is het belangrijk dat de boot een nieuwe standplaats vindt. Het schip telt 194 studentenkamers van ruim 13 m2. Het merendeel daarvan beschikt over eigen toilet en douche. De bewoners van veertig kamers hebben een eigen wastafel en delen andere sanitaire voorzieningen met medebewoners. Koken aan boord gebeurt gemeenschappelijk in zeventien keukens, één per twaalf bewoners. In een grote gemeenschappelijke ruimte is een restaurant/bar gevestigd en voor de nodige buitenlucht kunnen de bewoners terecht op een ruim zonnedek. Ook is er een gemeenschappelijke ruimte met wasmachines en is iedere hut voorzien van een internetaansluiting.

Ayavazovsky
Het cruiseschip werd 32 jaar geleden gebouwd in Frankrijk, waar het onder de naam ‘Ayvazovsky’ te water werd gelaten. In de navolgende jaren vervoerde het toeristen over vele wereldzeeën. Zo bevoer het schip onder meer de Atlantische Oceaan, de Caribische Zee, de Baltische Zee, de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Na de aankoop door Rochdale werd het tot ‘Rochdale One’ omgedoopt. Het cruiseschip is 122 meter lang, 17,5 meter breed en heeft een diepgang van 4,5 meter.

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.