Overslaan en naar de inhoud gaan

Rochdale tekent samenwerkings-overeenkomst met nieuwe Bewonersraad

Image

Woningcorporatie Rochdale heeft afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst getekend met de nieuwe Bewonersraad van Rochdale (BWR). Daarmee komt er een einde aan jarenlange conflicten tussen de corporatie en de vertegenwoordiging van huurders.

De BWR onder voorzitterschap van Patricia Reijnhout is de wettelijk verplichte huurdersvertegenwoordiging. De raad is daarmee de nieuwe gesprekspartner over onderwerpen van strategische aard; doel is de betrokkenheid van huurders bij het beleid en de dienstverlening van Rochdale verder te versterken. Partijen hebben afgesproken met wederzijds respect voor elkaars standpunten en doelstellingen te handelen. Belangrijk speerpunt voor 2022 is de vernieuwing van de samenwerking om participatie nog leuker en waardevoller te maken.

“We zijn gebaat bij een huurdersorganisatie die ons scherp houdt en meedenkt over onze ambitie om de dienstverlening van Rochdale te blijven verbeteren. We hebben er alle vertrouwen dat deze Bewonersraad daarin een constructieve rol zal spelen”, aldus bestuurder Hester van Buren.

Eind 2019 zegde Rochdale de samenwerking met de toenmalige Bewonersraad op vanwege gebrek aan representativiteit. Door onderlinge conflicten tussen bewonerscommissies werden huurders onvoldoende gehoord, aldus de corporatie. Eerder maakte Rochdale al een einde aan de aparte bewonersraad in Amsterdam-Zuidoost.