Rochdale wil zijn rol in de wijken versterken

25.04.2019
Image

In wijken waar Rochdale veel woningen heeft, ziet de woningcorporatie een bredere taak voor zich dan alleen woningbeheerder. Dat staat in het Jaarverslag 2018 van de corporatie. Daarin valt ook te lezen dat Rochdale er financieel goed voor staat. Dat stelde de corporatie in staat huishoudens met een laag inkomen en een relatief hoge huur te ontzien bij de jaarlijkse huuraanpassing. 78 procent van de huurders heeft een laag inkomen met recht op huurtoeslag. Vorig jaar werden 303 nieuwe woningen opgeleverd en 936 woningen gerenoveerd. Bovendien werd een groot aantal nieuwbouw- en renovatie in voorbereiding genomen. Rochdale spreekt wel zijn zorg uit over de toenemende belastingdruk en stijgende bouwkosten. Dit gaat ten koste van toekomstige investeringen.

In 2018 heeft Rochdale de keuze gemaakt om actiever in wijken aanwezig te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de naoorlogse wijken in Amsterdam Nieuw-West, Zuidoost en Poelenburg in Zaanstad. In de Dobbebuurt en de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West heeft de corporatie buurtpunten geopend. In de G-buurt in Amsterdam Zuidoost en Poelenburg is intensief overleg met bewoners gevoerd om te horen wat de wensen en ideeën voor hun woning en leefomgeving zijn. In toenemende mate werkt Rochdale met vaste teams van wijkbeheerders, vakmannen en specialisten in buurten.
Rochdale heeft naar eigen zeggen in het afgelopen jaar verdere stappen gezet in de verbetering van de dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in een betere waardering van huurders (KWH onderzoek). Het proces en kwaliteit van reparaties is verbeterd. Daardoor steeg de huurderswaardering van een 7 naar een 7,4.

Rochdale heeft over 2018 een resultaat behaald van 914 miljoen euro, maar dit resultaat komt bijna volledig op het conto van de gestegen waarden van de woningen. Dit leidt niet tot extra investeringsruimte, wel tot een hogere verhuurderheffing. Het exploitatieresultaat daalde met 2 miljoen euro naar 51 miljoen euro, mede als gevolg van 3 miljoen extra verhuurderheffing. Rochdale had eind vorig jaar bijna 1,3 miljard aan leningen uitstaan.

Trefwoorden