De Samenwerking worstelt met verhuurderheffing

19.07.16
De Samenwerking worstelt met verhuurderheffing

De Amsterdamse Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking betaalt jaarlijks bijna acht ton aan verhuurderheffing. In het nieuwe beleidsplan van de vereniging wordt ingezet op snelle vermindering van het aantal woningen onder de liberaliseringsgrens. De vereniging zet ook de deur op een kier voor uitbreiding, andere manieren voor woningtoewijzing en het openstellen van het lidmaatschap.

De Samenwerking is een vereniging met ruim duizend woningen in beheer, grotendeels bestemd voor middeninkomens. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging is er een beleidsplan vastgesteld. En daarin draait het niet alleen meer om beheer en behoud van het woningbezit. Zo wil de vereniging serieus gaan kijken naar uitbreidingsmogelijkheden, en onderzoeken of grotere woningen kunnen worden toegewezen aan grotere huishoudens. Tot dusver wordt uitsluitend op volgorde in de wachtrij toegewezen. Het liefst zou directeur Evert Bartlema fuseren met onderhuurder Vereniging Het Nieuwe Huis, die 188 appartementen aan het Roelof Hartplein toewijst tegen een prijs die de kosten niet volledig dekt. Maar hij zegt er direct bij dat hij weinig enthousiasme verwacht bij Het Nieuwe Huis voor een samengaan. Het Nieuwe Huis verhuurt grotendeels eenkamerappartementen met gedeelde douches. De installaties zijn verouderd en er staat een flinke renovatie voor de deur. De Samenwerking zou graag zien dat een vleugel beschikbaar komt voor oudere leden die behoefte hebben aan een gelijkvloerse woning.

De Samenwerking is veel geld kwijt aan de verhuurderheffing. Dat is inderdaad een belasting met een perverse uitwerking, geeft PvdA-lid Bartlema toe. Er is een enorme financiële prikkel om huren zo snel mogelijk boven de huurtoeslaggrens te trekken om zo van de heffing af te komen. De Samenwerking wordt extra getroffen omdat de heffing is gebaseerd op de WOZ-waarde, en die ligt in de gewilde buurt in Amsterdam-Zuid gemiddeld op vier ton per woning. "Die heffing is daardoor bijna drie maandhuren per woning", aldus Bartlema.
Plan is daarom om bewoners actief te gaan benaderen of ze geen woningverbeteringen willen in ruil voor huurverhoging. In het beleidsplan is bovendien een inkomensafhankelijke huurverhoging vastgelegd. Het gros van de huren ligt tussen 550 en 880 euro per maand. Gemiddeld ligt de huur op 735 euro. De aanvangshuren liggen gemiddeld 100 euro hoger.
Het woningbezit van De Samenwerking bestaat uit 889 woningen plus de 188 appartementen van Vereniging Het Nieuwe huis. De vereniging telt 4000 leden. Alleen kinderen van bewoners kunnen op de wachtlijst komen, maar in het beleidsplan wordt vermeld dat de discussie over openstelling van het lidmaatschap weer gevoerd gaat worden. Overigens heeft de Vereniging recent wel drie woningen beschikbaar gesteld voor vluchtelingengezinnen. Het eerste Syrische gezin met vier kinderen kreeg eerder deze maand de sleutel.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.