Het Schip viert eeuw sociale woningbouw met excursies en exposities

03.05.17
Het Schip viert eeuw sociale woningbouw met excursies en exposities
Het Schip viert een eeuw sociale woningbouw met excursies en exposities Dromen over Wonen. Met boeiende stadswandelingen, bustochten en exposities viert het Amsterdamse School museum Het Schip een eeuw sociale woningbouw. De evenementen zijn onderdeel van het eerste International Social Housing Festival, dat plaats heeft van 13 t/m 21 juni in Amsterdam, maar de meeste lopen ook na het festival door. 
 
Het International Social Housing Festival onderstreept met 41 evenementen – conferenties, workshops, lezingen, presentaties, films, debatten, installaties en veel meer – het nationale en internationale belang van sociale woningbouw. De slogan is dan ook: ‘Betaalbare huisvesting vandaag, betere gemeenschappen morgen’. Thema’s zijn de trek van platteland naar steden, gescheiden wijken en diverse huurderswensen. Amsterdamse School Museum Het Schip is partner van het festival met diverse evenementen, waarvan de meeste ook na het festival doorlopen. 
 
De wandeling ‘Schatten van de volkshuisvesting’ is een rondleiding langs woningcomplexen in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Met onder meer de Amsterdamse School-bouwkunst, de hofbouw aan het Zaanhof en de gemeentelijke woningbouw aan het Zaandammerplein. Vanuit dezelfde idealen kwamen diverse architecten tot verschillende inzichten over de ideale woningen voor arbeidersgezinnen. 
 
De bustocht ‘Een eeuw volkshuisvesting’ voert langs mijlpalen uit de Amsterdamse volkshuisvesting. Van een negentiende-eeuws krotje via de paleizen van de Amsterdamse School naar de moderne flats van het Nieuwe Bouwen en het Algemeen Uitbreidingsplan. De excursie toont de successen op het gebied van volkshuisvesting die door de Woningwet van 1901 vooral door woningcorporaties zijn bereikt. 
 
In het Schip zijn tijdens en na het festival diverses  exposities. ‘Dromen over wonen’ laat tien Nederlandse volkshuisvestingprojecten zien van 1884 tot 2016, die bij het ontstaan allemaal baanbrekend waren. 'Global Housing Expo' is een tentoonstelling van TU Delft over de verschillende internationale ideeën over volkshuisvesting. De installatie 'De ideale woonvorm' is een interactief project van Studio Sputnik, waarbij bezoekers hun ideale woningplattegrond kunnen ontwerpen. De expositie 'Amsterdam Arrivals' onderzoekt de invloed van migratie op Amsterdam. En uiteraard is er ook nog de vaste expositie over de Amsterdamse School. 
 
Meer informatie: www.hetschip.nl

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.