Overslaan en naar de inhoud gaan

De kwetsbare bewoner

De kwetsbare bewoner

Er wonen steeds meer mensen in steden en zij moeten dezelfde ruimte met elkaar delen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Zeker als mensen die kwetsbaar zijn of ‘onbegrepen gedrag’ vertonen. Of als statushouder nieuw in de stedelijke samenleving een plek moeten zien te vinden. Bewoners kunnen ook kwetsbaar zijn als zij – zonder dat zij daar ook maar iets aan kunnen doen – slachtoffer zijn van onveilige situaties zoals een explosie in het portiek. In deze serie staat centraal hoe bewoners omgaan met kwetsbare situaties, met kwetsbare omwonenden en welk (huisvestings)beleid hier een antwoord op heeft. Met speciale aandacht voor de Metropoolregio Amsterdam.

  • “We helpen mensen om goed met elkaar te communiceren, zodat ergernis over burenoverlast niet escaleert.” Zo vat directeur Bente London het werk samen van de bemiddelaars van BeterBuren. Na zeventien jaar draagt ze het stokje over aan Claudia Helsloot.
    Achtergrondartikel

  • “Er zijn mensen die er niet toe in staat zijn en een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Dit kunnen we hun buren en henzelf niet aandoen. We moeten dringend opnieuw kijken wat het recht op wonen voor deze mensen en de buren van deze mensen betekent.”
    Column