"Sociale huurwoningen komen moeilijk los van het gas"

01.05.2019
Image
Woningcorporaties willen en worden geacht het voortouw te nemen bij de energietransitie, maar deze zogeheten 'startmotor' pruttelt nog. Het FD concludeert dat na de gerechtelijke uitspraak tegen Eigen Haard rond de voorgenomen verduurzaming van woonblokken in de Wegener Sleeswijkbuurt. Het gasloos maken van bestaande corporatiewoningen is een moeilijk verhaal als er geen warmtenet in de buurt ligt.
 
De kantonrechter oordeelde begin april dat Eigen Haard haar renovatieplannen voor vijf woningblokken met 157 sociale huurwoningen in de Wegener Sleeswijkbuurt in Amsterdam-Geuzenveld moet aanpassen. Het is voor huurders te onduidelijk of de woonlasten niet stijgen. Het voorstel van de corporatie voor een energieprestatievergoeding (EPV) bovenop de huur bevat volgens de rechter teveel onzekerheden. Eerder was de renovatie al stilgelegd vanwege bewonersprotesten, nadat was gebleken dat de renovatie - in bewoonde staat - van het eerste blok tot enorme overlast leidde. Eigen Haard verspeelde daarmee het vertrouwen van bewoners die eerder in meerderheid (>70%) hadden ingestemd met de renovatie. Tot dusver zijn slechts zestien woningen verbeterd.
De vastgelopen pilot - want dat was het - is voor de corporatiesector een behoorlijke tegenvaller. Eigen Haard had er zijn nek mee uitgestoken. De corporatie had gekozen voor de zogeheten Nul-op-de-meter techniek (NOM) om de portiekflats energiearm en aardgasvrij te maken. Deze aanpak - waarbij er onder andere een schil als een theemuts over de oude woning wordt gezet - heeft zich bij rijtjeswoningen inmiddels redelijk bewezen, maar bij portiekflats niet. Het feitelijke warmtegebruik hangt af van de plek in het woonblok, het eigen stookgedrag en dat van buren, en de gezinssituatie. Er zit bovendien geen isolatie tussen de woningen en het trappenhuis. Het is daardoor moeilijk te garanderen dat de afname van de energiekosten de huurverhoging (incl. EPV) compenseert.
De duurzame renovatie pakte ook kostbaar uit, ruim een ton per appartement exclusief een gemeentelijke subsidie. 
 
De meeste corporaties kiezen vooralsnog voor een 'no regret'-aanpak met maatregelen zoals isolatie en het plaatsen van zonnepanelen waarvan het effect duidelijk is. Portiekflats die al wel aardgasvrij worden gemaakt, liggen veelal in buurten waarin een warmtenet aanwezig is of wordt aangelegd.