"Sociale huurwoningen komen moeilijk los van het gas"

01.05.19
Spandoek op Eigen Haard portiekflat in Wegener Sleeswijkbuurt
"Sociale huurwoningen komen moeilijk los van het gas"
Woningcorporaties willen en worden geacht het voortouw te nemen bij de energietransitie, maar deze zogeheten 'startmotor' pruttelt nog. Het FD concludeert dat na de gerechtelijke uitspraak tegen Eigen Haard rond de voorgenomen verduurzaming van woonblokken in de Wegener Sleeswijkbuurt. Het gasloos maken van bestaande corporatiewoningen is een moeilijk verhaal als er geen warmtenet in de buurt ligt.
 
De kantonrechter oordeelde begin april dat Eigen Haard haar renovatieplannen voor vijf woningblokken met 157 sociale huurwoningen in de Wegener Sleeswijkbuurt in Amsterdam-Geuzenveld moet aanpassen. Het is voor huurders te onduidelijk of de woonlasten niet stijgen. Het voorstel van de corporatie voor een energieprestatievergoeding (EPV) bovenop de huur bevat volgens de rechter teveel onzekerheden. Eerder was de renovatie al stilgelegd vanwege bewonersprotesten, nadat was gebleken dat de renovatie - in bewoonde staat - van het eerste blok tot enorme overlast leidde. Eigen Haard verspeelde daarmee het vertrouwen van bewoners die eerder in meerderheid (>70%) hadden ingestemd met de renovatie. Tot dusver zijn slechts zestien woningen verbeterd.
De vastgelopen pilot - want dat was het - is voor de corporatiesector een behoorlijke tegenvaller. Eigen Haard had er zijn nek mee uitgestoken. De corporatie had gekozen voor de zogeheten Nul-op-de-meter techniek (NOM) om de portiekflats energiearm en aardgasvrij te maken. Deze aanpak - waarbij er onder andere een schil als een theemuts over de oude woning wordt gezet - heeft zich bij rijtjeswoningen inmiddels redelijk bewezen, maar bij portiekflats niet. Het feitelijke warmtegebruik hangt af van de plek in het woonblok, het eigen stookgedrag en dat van buren, en de gezinssituatie. Er zit bovendien geen isolatie tussen de woningen en het trappenhuis. Het is daardoor moeilijk te garanderen dat de afname van de energiekosten de huurverhoging (incl. EPV) compenseert.
De duurzame renovatie pakte ook kostbaar uit, ruim een ton per appartement exclusief een gemeentelijke subsidie. 
 
De meeste corporaties kiezen vooralsnog voor een 'no regret'-aanpak met maatregelen zoals isolatie en het plaatsen van zonnepanelen waarvan het effect duidelijk is. Portiekflats die al wel aardgasvrij worden gemaakt, liggen veelal in buurten waarin een warmtenet aanwezig is of wordt aangelegd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.