Stadgenoot sluit 2010 positief af

17.06.11

Stadgenoot sluit 2010 positief af

De Amsterdamse corporatie Stadgenoot sluit 2010 af met een positief resultaat van 21 miljoen euro. In 2008 en 2009 werden er verliezen geleden als gevolg van afwaarderingen door de crisis en de kosten van de fusie van Het Oosten en AWV. De corporatie is sindsdien sterk gaan bijsturen op de kosten. Uit het jaarverslag 2010 blijkt dat de bedrijfslasten en de onderhoudskosten zijn teruggebracht. In het investeringsprogramma zijn volgens financieel directeur Rogier Doomen scherpe prioriteiten gesteld. Volgens Doomen heeft de corporatie de komende jaren een investeringsvolume van zo’n 90 miljoen euro beschikbaar, waarvan 65 miljoen voor nieuwbouw.

Vorig jaar kapittelde het Centraal Fonds Volkshuisvesting Stadgenoot nog over zijn hoge bedrijfslasten. Die zouden per verhuureenheid veruit de hoogste zijn van alle Amsterdamse corporaties. Volgens Doomen heeft de corporatie op dat punt grote stappen voorwaarts gezet. “De kosten per verhuureenheid (VHE) zijn volgens onze berekening gezakt naar van ruim 1500 naar 1250 euro. Het zou me sterk verbazen als we daarmee niet op of onder het sectorgemiddelde zitten.“
Het resultaat is mede verbeterd door de onderhoudskosten terug te brengen. Doomen: “Die waren na de fusie sterk gestegen. We beperken ons nu weer tot de meerjarige onderhoudsplannen. Vooral bij het mutatie-onderhoud is daardoor flink bezuinigd. Voorheen plaatsten we dan vaak een nieuwe keuken en dergelijke. Dergelijke uitgebreide kwaliteitsverbeteringen laten we nu achterwege. We doen nu wat nodig is en richten ons op de basiskwaliteit.” De post mutatie-onderhoud werd daardoor gehalveerd naar 7,8 miljoen euro.

Marktfactoren

De inkomsten van de corporatie worden sterk bepaald door externe (markt)factoren. De verkoop van nieuwbouw viel stil, terwijl de verkoop van bestaand bezit stroef verloopt. Stadgenoot verkocht 253 woningen in 2010. Het resultaat daarvan was 22,7 miljoen euro. Doomen verwacht dat de verkoop ongeveer met dit tempo door zal gaan. De huuropbrengsten stegen met 1,4 procent.
Stadgenoot verwacht de komende jaren jaarlijks zo’n 65 miljoen te kunnen investeren in nieuwbouw. Doomen houdt daarmee rekening met de invoering van de bezitsbelasting. Die gaat de corporatie zo’n 8 miljoen per jaar kosten. “Dat kunnen we net hebben, maar het gaat wel ten koste van de primaire uitgaven.”
Het extra inkomsten als gevolg van Donners 25 puntenmaatregel heeft de corporatie nog niet precies in beeld gebracht. Doomen: “Dat zal natuurlijk een positief effect hebben op onze huurinkomsten. Ons potentieel aan vrije sectorwoningen stijgt bijvoorbeeld van 3000 naar 12.000.” Stadgenoot verhuurde in 2010 overigens slechts 661 woningen in de vrije sector (huren >650 euro).

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.