Stadsgoed boekt ruim 9 miljoen euro winst

02.07.14
Stadsgoed boekt ruim 9 miljoen euro winst

De NV Stadsgoed, een volle dochter van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot, heeft een goed jaar achter de rug. Het afgelopen jaar was uit financieel oogpunt zelfs het beste jaar sinds de oprichting vijftien jaar geleden. Het jaarresultaat bedroeg 9.043.000 miljoen euro positief, tegenover een bescheiden winst van 376.000 euro een jaar eerder. De stijging is te danken aan hogere huuropbrengsten en waardevermeerdering van het vastgoed.
De Amsterdamse binnenstad draait goed op de plekken waar Stadsgoed bezit heeft. Het eigen vermogen steeg van 53,9 miljoen euro (eind 2012) naar 62,9 miljoen euro ultimo 2013. Het saldo van de langlopende schulden nam af met 6,6 miljoen euro, de solvabiliteit groeide in 2013 van 35,3% naar 39,2 %. Aan aandeelhouder Stadgenoot werd een dividend van 750.000 euro uitgekeerd. Het begrote jaarresultaat van Stadsgoed over 2014 is 3,0 miljoen euro positief.
Door Stadsgoed wordt weer op bescheiden schaal onderhandeld over vastgoedaankopen. De binnenstad en haar bewoners vragen dat van Stadsgoed, want de transformatie die in het 1012-gebied in gang is gezet, is nog niet afgerond. Stadsgoed is een belangrijke partner van de gemeente Amsterdam in de strijd om de leefbaarheid in postcodegebied 1012 te verbeteren. Stadsgoed draagt daaraan bij door kwetsbare straten en stegen te herontwikkelen, bonafide ondernemers aan te trekken en Amsterdammers in het gebied te huisvesten.
In 2014 wordt uitgezocht of de krachten in de binnenstad kunnen worden gebundeld in het op te richten 1012inc. De verwachtingen daarover zijn positief. Met verschillende nieuwe aandeelhouders worden gesprekken gevoerd over deelname.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS