'Stadsverwarming duurder door Warmtewet'

22.08.2011

'Stadsverwarming duurder door Warmtewet'

De nieuwe Warmtewet moest de consument beschermen tegen de  te hoge en weinig transparante tarieven van stadsverwarming. Maar nu blijken die tarieven volgens berekeningen van het NMA straks nog te mogen verhoogd. De Woonbond en de Vereniging eigen huis (VEH) vrezen dat "honderdduizenden huishoudens 50 tot 150 euro per jaar meer gaan betalen." Beide belangenverenigingen vinden de wet daarom onaanvaardbaar.

De totstandkoming van de Warmtewet is het gevolg van jarenlange kritiek op de hoge en weinig transparante  prijzen voor stadsverwarming. Veel gebruikers hebben het gevoel teveel te betalen, ondanks het NMDA-principe (Niet Meer Dan Anders) dat de energiebedrijven in beginsel hanteren. Uitgangspunt daarbij is gebruikers vanwege de gedwongen winkelnering ervan verzekerd moeten zijn dat stadsverwarming niet duurder uitpakt dan een gasgestookte ketel. Bij de nieuwe warmtewet wordt een andere formule gebruikt om de kostprijs te berekenen. Dit pakt precies omgekeerd uit dan gedacht. Volgens de VEH en de Woonbond jaagt de nieuwe wetgeving gebruikers van stadsverwarming op hogere kosten in plaats van lagere. 

Zij baseren zich op de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Die heeft becijferd dat volgens de nieuwe berekeningsmethode de tarieven van drie van de vier grote netten (266.000 verbruikers) eigenlijk nog gemiddeld 5% tot 15% mogen stijgen (50 tot 150 euro per jaar). Alleen bij het net van Purmerend (24.000 verbruikers) moet de prijs gemiddeld met 5% omlaag (50 euro per jaar). Het is natuurlijk nog de vraag in hoeverre de energiebedrijven de maximumtarieven ook gaan hanteren.

'Nieuwe wet consumentonvriendelijk'

Al sinds 2003 is de Warmtewet in ontwikkeling. Deze wet moet huishoudens die zijn aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie, waaronder stadsverwarming, onder andere beschermen tegen te hoge energietarieven. Deze huishoudens kunnen niet zelf hun leverancier kiezen en zijn dus afhankelijk van een monopolist. In 2008 werd de wet aangenomen door beide Kamers, maar nooit in uitvoering genomen. Momenteel ligt een wijzigingsvoorstel bij de Tweede Kamer.

De Algemene Rekenkamer stelde in 2007 vast dat ‘bewoners van nieuwe woningen met stadsverwarming ten opzichte van nieuwe woningen met gasverwarming waarschijnlijk te veel betalen.’ Volgens NMA-berekeningen is dat dus niet het geval. De NMa baseerde zich op rekeningen uit 2008 van de grote energieleveranciers Eneco, Essent, Nuon en Stadsverwarming Purmerend. De bijna stadsverwarmingsklanten van Eneco, Essent en Nuon gaan volgens de NMa aanzienlijk meer betalen voor hun energierekening.

Deze uitkomst pakt diametraal anders uit dan waarop werd ingezet. De Woonbond en Vereniging Eigen Huis verwijzen het huidige wetsvoorstel dan ook het liefst naar de prullenbak: "De Warmtewet moet de consument juist beschermen tegen te hoge tarieven. Het Niet-Meer-Dan-Anders-principe, waarbij stadsverwarming niet meer mag kosten dan een gasgestookte ketel, lijkt steeds verder zoek. (...) De prijzen gaan voor een grote groep huishoudens met stadsverwarming zomaar omhoog, terwijl de betreffende regelgeving nog altijd ondoorgrondelijk is."

Naast huishoudens met stadsverwarming, vallen inmiddels ook huishoudens met een andere collectieve verwarmingsinstallatie, zoals blokverwarming, onder het wetsvoorstel. Daardoor zal voor circa 10 procent van de Nederlandse woningen de Warmtewet gaan gelden. 
In tientallen Nederlandse gemeenten zijn stadsverwarmingsnetten. Veel steden zien deze netten, omdat afvalwarmte wordt hergebruikt, als een belangrijk middel om het energieverbruik te verminderen.

 

Relevante links:
Warmtewet bedreigt uitrol stadsverwarming ( NUL20, september 2008)
Groeiende weerstand tegen milieuvriendelijke oplossing (NUL20, januari 2006)