Stappenplan tegen 'nep sociale huur'

11.04.2022
Image

Aedes voert al geruime tijd een kruistocht tegen 'nep sociale huur'. In opdracht van de brancheorganisatie van woningcorporaties is nu een stappenplan geschreven dat corporaties en gemeenten kunnen gebruiken om te waarborgen dat sociale huur ook echt sociaal is. Juridisch zijn er volgens advocaat Eelke van de Kuilen, een van de opstellers van de factsheet, al veel mogelijkheden, alleen moeten die dan wel ook benut worden in de praktijk.

Aedes waarschuwt beleidsmakers dat alleen een afspraak over een percentage sociale huur in de nieuwbouw niet voldoende is. Als die woningen niet door corporaties worden gebouwd verdwijnen die woningen vroeger of later weer uit dat segment; worden de woningen tussentijds ook niet voor een ‘passende’ maar voor de hoogste prijs verhuurd en worden die woningen niet via WoningNet aangeboden. Bovendien voelen beleggers zich niet verantwoordelijk voor de huisvesting van kwetsbare groepen.
Van de Kuilen: "Het primaat om te sturen op sociale woningbouw ligt bij gemeente. Een corporatie die invloed wenst uit te oefen op de sturing rond sociale woningbouw dient dus samenwerking te zoeken met een gemeente. In die samenwerking kunnen afspraken met een gemeente gemaakt worden die er voor zorgen dat woningen voor de sociale voorraad beschikbaar komen, beschikbaar blijven en terecht komen bij de doelgroep voor een maximale huurprijs.

In het stappenplan wordt dat weergegeven. Companen heeft het factsheet bewerkt tot een gids waar op een informatieve wijze in algemene zin wordt aangegeven hoe je sociale huur kan bouwen.