Starterslening werkt nu wel in Amsterdam

15.01.10

Starterslening werkt nu wel

Sinds de gemeente half juni de voorwaarden voor de Starterslening heeft verruimd, zijn er al ruim vierhonderd verstrekt. In bijna alle gevallen gaat het om de aankoop van een al bestaande woning. Het gemiddelde leenbedrag is 42.000 euro. Amsterdam heeft een budget gereserveerd voor zo’n duizend woningen.

De Amsterdamse variant van de landelijke Starterslening kwam vanaf 2007 niet van de grond, doordat de gemeente er extra voorwaarden aan verbond: de starter moest een sociale huurwoning achterlaten en een nieuwbouwwoning kopen. Deze voorwaarden zijn voor een periode van twee jaar losgelaten. Bovendien is de inkomensgrens ruimer geworden en geldt als maximumhypotheek de 350.000 euro van de sinds juli verhoogde Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Sindsdien is het volgens Rob Alders van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven ‘een gekkenhuis’ met aanvragen. Volgens hem heeft de regeling zeker een positieve invloed gehad op verkopen in de tweede helft van 2009. Bijna al deze starters kopen een bestaande woning. Alders wijst er ook op dat dankzij de soepeler voorwaarden nu ook niet-Amsterdammers gebruik kunnen maken van de extra lening.
De Starterslening is een aanvullende lening tegen gunstige voorwaarden die gezamenlijk door rijk en gemeente wordt gefinancierd. Deze lening dekt tot twintig procent van het totale hypotheekbedrag.[FvdM]

Meer info op de site van Dienst Wonen: starterlening 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS