Overslaan en naar de inhoud gaan

Statushouders houden in Purmerend voorrang op sociale huurwoningen

Image

Statushouders blijven in Purmerend voorrang houden op sociale huurwoningen. Zo heeft het college laten weten in antwoord op vragen van de Stadspartij. Het verlenen van voorrang is het meest geschikte instrument, al is het college zich ervan bewust dat de huisvesting van urgenten extra druk legt op het nog altijd geringe aanbod.

De Stadspartij stelde eerder dat statushouders geen voorrang meer zouden moeten krijgen. Onder Purmerenders zou een groot ongenoegen bestaan over de regeling zoals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2018. Maar volgens het college heeft de gemeente feitelijk geen andere keuze."Gezien de lange wachttijd voor een sociale huurwoning in Purmerend is er geen andere manier om aan de taakstelling te voldoen", aldus het college.

De huidige regelgeving leidt soms wel tot moeilijke situaties voor 'spoedzoekers', erkent de gemeente. Daarom bouwt Purmerend tijdelijke woningen. Ook is de gemeente voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het woningaanbod permanent of tijdelijk te verruimen. Daarnaast wordt in regionaal verband bekeken op welke wijze de verdeling van woonruimte zou kunnen worden verbeterd, zodat de beschikbare woning daadwerkelijk gaat naar mensen die hem het hardste nodig hebben.