Overslaan en naar de inhoud gaan

Steeds meer huurders met schulden

Image

Steeds meer huishoudens worstelen met schulden. Bij VroegEropAf is het aantal meldingen dit jaar al met 60 procent toegenomen. Corporaties bevestigen dat het aantal huurders met huurachterstanden toeneemt. En eerder dit jaar meldde de gemeentelijk dienst Boedelbeheer al een toename van het aantal huisuitzettingen.

De organisatie VroegEropAf wordt ingeschakeld door corporaties, energiebedrijven en een ziektekostenverzekeraar als hun klanten de maandelijkse rekeningen niet meer betalen. Projectleider Jan Siebols: “We hebben inderdaad 60 procent meer meldingen dit jaar, maar dat cijfer is wel enigszins vertekend omdat organisaties sneller in actie komen. We verwachten dit jaar daardoor op zo’n 10.000 aanmeldingen te komen, waarvan 2500 van corporaties.” De afgelopen jaren zorgde de directe persoonlijke aanpak via VroegEropAf en EropAf voor een substantiële daling van het aantal huisuitzettingen. Met veel huurders met schulden kon een betalingsregeling worden getroffen in combinatie met een schuldhulpverleningstraject. Maar in 2011 steeg het aantal uitzettingen weer, van 675 naar 796.

Corporaties schakelen VroegEropAf in als de huurachterstand tot twee maanden is opgelopen. De stijgende huurachterstanden hebben corporaties als Eigen Haard doen besluiten eerder in actie komen. Mieke van der Berg, bestuurder van Eigen Haard: “We hebben geconstateerd dat we te veel zijn gaan leunen op de VroegEropAf-methodiek. We zijn twee dingen anders gaan doen. Ten eerste meer inzetten op het netwerk rond de bewoners, zoals de eigenkrachtcentrales. En we zoeken zelf eerder contact met de huurder zodra huurachterstand optreedt.” Siebols: “Dat is alleen maar toe te juichen. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans is dat er een betalingsregeling valt te treffen. En ook als er andere maatregelen nodig zijn, is het goed dat je er vroeg bij bent.”

Trefwoorden