Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting De Goede Woning en Woningstichting Eigen Haard fuseren

Image

Op 1 augustus fuseert Stichting De Goede Woning met Woningstichting Eigen Haard. Stichting De Goede Woning is alleen actief in het dorp Driemond aan de uiterste zuidgrens van Amsterdam en heeft slechts 110 woningen in bezit.

De reden voor de fusie is dat Stichting De Goede Woning te klein is om het beheer en onderhoud kostenefficiënt uit te voeren. Door verscherping van wet- en regelgeving voor toegelaten instellingen dreigden de lasten voor de bedrijfsvoering dusdanig te stijgen dat de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang komt. De Goede Woning en haar vrijwilligersbestuur kunnen niet zelfstandig aan de eisen van de externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties en het WSW) voldoen.

De Goede Woning heeft eerder geprobeerd het bezit in Driemond uit te breiden, met het doel om op eigen benen te blijven staan maar schaarse bouwlocaties zijn zo goed als allemaal aan andere partijen gegund. Ook Eigen Haard bouwde recent voor het eerst woningen in Driemond. De Kern, centraal in het dorp gelegen, bestaat uit 16 sociale huurwoningen en negen vrije sector huurwoningen.

Opeenvolgende besturen van De Goede Woning hebben sinds de eeuwwisseling met partijen gesproken om tot een fusie te komen. Nu is de kogel door de kerk en gaat De Goede Woning, die al van een vereniging in een stichting was overgegaan, in feite op in het veel grotere Eigen Haard. Dat lag voor de hand omdat Eigen Haard al enkele jaren het financiële en technische beheer van De Goede Woning uitvoert. De Autoriteit Woningcorporaties is inmiddels akkoord met de fusie.

Voor de huurders verandert er niet veel. Zij krijgen met dezelfde medewerkers en dienstverlening van Eigen Haard te maken. Daarnaast is de ‘Bewonersbelangenvereniging Driemond’ opgericht om de huurders in gesprekken met Eigen Haard te vertegenwoordigen.

Woonstichting Eigen Haard beheert ruim 61.000 woningen en bedrijfsruimten in de Metropoolregio Amsterdam.