Subsidie voor renovatie in Van der Pekbuurt

13.02.15
Subsidie voor renovatie in Van der Pekbuurt

Uit het Stimuleringsfonds komt dertig miljoen euro beschikbaar voor de versnelde aanpak van zes Amsterdamse buurten. Zo heeft wethouder Laurens Ivens van Wonen bekend gemaakt. De eerste bijdrage van vijf miljoen euro gaat naar Ymere voor de renovatie van extra woningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Ymere krijgt een voorschot op subsidies waardoor de hoognodige vernieuwing van de buurt van start kan gaan.

"De aanpak van de Van der Pekbuurt heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen," aldus Ivens. "Met deze investeringsimpuls kan Ymere in plaats van veertig woningen rond de 150 woningen grondig renoveren. Daarnaast is Ymere al bezig duizend andere woningen in de wijk te verbeteren." Belangrijke afspraak bij deze renovatie is dat de huidige bewoners met voorrang terug kunnen keren in een gerenoveerde woning. Volgens Ivens is de afgelopen jaren de investeringskracht van de Amsterdamse corporaties fors afgenomen. Als gevolg hiervan zijn in sommige buurten achterstanden in het woningonderhoud ontstaan. Voor vijf andere buurten in Amsterdam kunnen corporaties ook een voorschot op subsidies ontvangen. De aanvraag moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gaat om een helder afgebakend project met sociale huurwoningen. De corporatie maakt duidelijk wat zonder de bijdrage niet en met de bijdrage wel kan. En de bijdrage moet een aantoonbare versnelling bewerkstelligen en voor 2018 worden uitgevoerd. Er wordt nog nader bepaald welke vijf buurten in aanmerking komen voor een bijdrage.

Zie ook: Doorbraak rond Van der Pek (NUL20, mei 2014)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS