Syntrus Achmea: rendement studentenwoningen onvoldoende

16.11.12
Syntrus Achmea: rendement studentenwoningen onvoldoende

Syntrus Achmea Real Estate & Finance ziet geen heil meer in de aankoop van studenten- en starterswoningen. Het nieuwe huurbeleid maakt het voor pensioenfondsen onaantrekkelijk om in dergelijke woningen te beleggen. Zo vreest de vastgoedbelegger straks niet voldoende rendement te kunnen halen op de aankoop van Villa Mokum in het Amstelkwartier in Amsterdam-Oost.
De in het regeerakkoord aangekondigde stelselwijziging waarbij het woningwaarderingstelsel wordt vervangen door een maximale huur op basis van 4,5 procent van de woz-waarde, heeft een desastreus effect op het rendement. De nieuwe systematiek leidt tot een huurverlaging van gemiddeld 25 procent ten opzichte van de huren die nu in rekening worden gebracht. "Door dit effect zullen wij onze institutionele klanten moeten adviseren investeringen in dit marktsegment volledig te staken. Dan zal het tekort aan studentenwoningen alleen maar verder toenemen," aldus de vastgoedbelegger.
Syntrus Achmea kan zich niet voorstellen dat het kabinet dit effect beoogt. Daarom wordt aangedrongen op spoedoverleg met minister Blok voor wonen. "Voor pensioenfondsen die investeren in Nederlands vastgoed is het van groot belang om op korte termijn duidelijkheid te hebben over de investeringsperspectieven van starters- en studentenwoningen."
Syntrus Achmea kondigde gisteren aan niet verder te gaan met de bouw van een studentencampus in Leiden. Ook projecten in Utrecht en Delft staan ter discussie. De aankoop van Villa Mokum kan echter niet meer worden geschrapt. De contracten met AM zijn definitief. In het Amstelkwartier realiseert AM in totaal 627 koop- en huurstudio's. Daarvan heeft Syntrus Achmea 279 studentenwoningen aangekocht. Voor de ontwikkeling van het complex werkten beide partijen nauw met elkaar samen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS