Taskforce CO2-reductie opgericht

01.03.11

Taskforce CO2-reductie opgericht

Met het doel om verduurzaming van de bestaande woningbouwvoorraad te stimuleren, is recent de stichting ‘Taskforce CO2-reductie in de bouw’ opgericht. Deze stichting is ontstaan uit een samenwerkingsverband van enkele bedrijven die actief zijn in de bestaande woningvoorraad. De taskforce kijkt verder dan CO2-besparing en energiereductie en beoordeelt duurzame renovatie ook op stedenbouwkundig, architectonisch, economisch en sociaal vlak. Het strategisch inzetten van middelen voor transformatie leidt tot een waardevermeerdering voor de toekomst. Een brede visie op duurzaamheid resulteert in een optimalisatie van de CO2-reductie.

De stichting gaat een strategisch afwegingsmodel ontwikkelen voor corporaties. Hiermee wil ze op voorraadniveau analyseren hoe een optimum in duurzaamheid en toekomstwaarde te bereiken is. De stichting is gestart met enkele woningcorporaties om acht wooncomplexen te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zullen de input vormen voor een integraal afwegingsmodel. Het onderzoeksproject wordt ondersteund door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en krijgt subsidie van het stimuleringsfonds voor Architectuur en van Agentschap NL.

Tot directeur van de stichting is benoemd drs. Evelyn van der Ploeg-Lindenburg.

Meer informatie: www.taskforceco2.nl

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS