Toestemming voor herontwikkeling Amsteleiland

31.08.2011

Toestemming voor herontwikkeling Amsteleiland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de gemeente Amstelveen toestemming te geven voor de bouw van dertig woningen op het Amsteleiland. De bebouwing valt deels buiten bestaand gebouwd gebied. De gemeente was daarom verplicht een ontheffing aan te vragen.

 

Het gaat om dertig woningen in een bijzonder, bovenmodaal marktsegment. In de stadsregio Amsterdam Zuid is er een tekort van 860 woningen in een landelijk woonmilieu. Amstelveen beschikt niet over een andere locatie waar dit deel van de woningmarkt kan worden gerealiseerd. Met de komst van woningen kan bovendien de bodemverontreiniging worden gesaneerd. Van de jaren vijftig tot eind jaren tachtig was er een scheepswerf op het Amsteleiland gevestigd.

Trefwoorden