Tweede Kamer wil dat Amsterdam afziet van bovenwettelijke energie-eisen

04.11.2020
Image
Amsterdam moet afzien van extra eisen bovenop de BENG-energieprestatienormen voor nieuwbouw. Dat is de strekking van de motie Koerhuis/Terpstra die vandaag is aangenomen. Volgens de opstellers vormen de extra energie-eisen een rem op de nieuwbouw en loopt daardoor het woningtekort verder op. De motie werd gesteund door VVD, CDA, PVV, FvD, SGP, Krol en Van Haga. Volgend jaar wordt de EPC-norm vervangen door zogeheten BENG-eisen. BENG staat voor bijna energie neutrale gebouwen. Deze eisen zijn door het Rijk vastgelegd en gelden voor alle gebouwen in Nederland, maar het Amsterdamse college wilde vanaf 1 januari strengere normen hanteren. Eerder toonden de zogeheten 'Lenteakkoordpartners' zich al zeer kritisch over deze Amsterdams invulling van de BENG-eisen. Dan gaat het om invloedrijke partijen als Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB bouw. Volgens hen zorgen die strengere eisen niet voor CO2-reductie, maar leiden die wel tot hogere bouwkosten en dus hogere huizenprijzen. Ook zouden de Amsterdamse eisen circulair en klimaatadaptief bouwen in de weg zitten. Ze wijzen er daarnaast op dat bouwers vanaf volgend jaar ook rekening moeten houden met temperatuuroverschrijding in woningen ('TOjuli'): "De drie BENG-eisen en de TOjuli kun je zien als vier hoepels waar je in één keer doorheen moet springen. Vooral de hoepels BENG 1 en TOjuli zijn moeilijk op elkaar te krijgen: meer isolatie geeft meer kans op temperatuuroverschrijding, en warmtewerend glas geeft óók in de winter minder warmtewinst en dus minder passieve zonne-energie."