Tweede studentencomplex op Science Park in aanbouw

12.12.2011

Tweede studentencomplex op Science Park in aanbouw

Studentenhuisvester DUWO en partner Rochdale starten met de bouw van een tweede studentencomplex in Science Park.  Het nieuwe complex, met woonruimte voor 605 studenten, moet in 2013 worden opgeleverd. Science Park beschikt dan in totaal over meer dan 1300 woningen voor studenten. 

Het  nieuwe complex Science Park II komt vlakbij het nieuwe treinstation.  Er komen 605 woningen woningen in  verdeeld in 489 zelfstandige eenkamereenheden, 21 zelfstandige tweekamerappartementen en 95 kamers. Het ontwerp werd gemaakt door Van Herk, De Kleijn, Schroeder en De Jong uit Amsterdam. 

Het complex, bestaande uit zowel hoogbouw als laagbouw, krijgt een campusachtige insteek, ruim voorzien van plekken waar campusbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bij de hoogbouw komt een entreeplein met winkeltjes en andere bedrijven (totaal 500 m2). De entreehal is ingericht als ontmoetingsruimte. Buitenplekken voor de bewoners lopen via ruimtelijke entrees door in de binnengelegen corridors, waaraan de woningen liggen. De gangen hebben elk ook weer eigen ontmoetingsplaatsen. Geluidsoverlast van de spoorlijn wordt tegengegaan door een geluidscherm.

Voor realisatie van het project heeft de gemeente Amsterdam een financiële bijdrage verstrekt uit het stimuleringsbudget studentenhuisvesting.

Trefwoorden