Twintig duurzame sociale huurwoningen op toplocatie in Amsterdamse binnenstad

14.09.21
Twintig duurzame sociale huurwoningen op toplocatie in Amsterdamse binnenstad
Ymere heeft op een locatie aan de Leidsekade in het centrum van Amsterdam twintig duurzame sociale huurwoningen gerealiseerd na renovatie van twee historische herenhuizen. De corporatie wil nog meer sociale huurwoningen toevoegen aan de binnenstad.
 
De panden tussen Theater Bellevue en American Hotel stonden op de lijst om te worden verkocht. Ze waren volgens de corporatie in onderhoud en exploitatie te duur. Maar na een lang en taai proces, aldus Viviane Regout, directeur portefeuillevernieuwing Ymere, is haar corporatie erin geslaagd om in goede samenwerking met aannemer Coen Hagendoorn nieuwe woningen te bouwen. “We zijn in 2010 begonnen met dit project”, legt Regout uit. “De fundering was slecht. Alles was verzakt. Het woongenot holde achteruit. Samen met de aannemer hebben we creatieve, betaalbare en ook praktisch uitvoerbare oplossingen bedacht om betaalbare woningen te maken.” 
 
De helft van de bewoners kijkt uit op een kleine binnenplaats. Om hen een groen uitzicht te bieden is een verticale tuin aangelegd. Een deel van het souterrain is in gebruik genomen als collectieve fietsenberging. Een ander deel van de kelder is bij de woningen getrokken om ook grotere woningen voor gezinnen te kunnen maken. 
 
Ilse Griek, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, is blij met het eindresultaat. “Eén van onze doelstellingen is om ervoor te zorgen dat ook mensen met een bescheiden inkomen in het centrum van Amsterdam kunnen blijven wonen, zoals in deze gerenoveerde statige herenhuizen.” Zij roept corporaties op te onderzoeken waar in het centrum nog meer sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Ymere voldoet aan die vraag, zo zegt Regout. De komende jaren worden nog honderd huizen bijgebouwd in de Jordaan. Daar realiseerde Ymere al 280 woningen. 

REACTIE:
 
Dag redactie,
Leidsekade 92-93. Daarover kan ik veel vertellen….
Het was in juni 1976 nog een pension waar ik in kwam wonen, een paar jaar daarvoor verlaten door 200 Joegoslaven. Uiteindelijk ben ik er in 1993 vertrokken. Daartussen zit een heel verhaal van een ontruimingsbevel, niet gaan, erachter komen dat de eigenaar NV Maatschappij tot exploitatie van hotel en cafe Hollandais een volle dochter was van het Gemeentelijk Grondbedrijf, aangekocht in 1966 met het oog op metrostation Leidseplein. Er kwam uiteindelijk een (Nota van Dam-)verbouwing tot jongerenhuisvesting in 1983-1985 door …. Coen Hagedoorn.
We hadden in die tijd een actiecomité met andere panden in de binnenstad ”Geen beschouwing maar verbouwing”. De stukken en het huisarchief liggen nu in het Stadsarchief. Wij, 34 bewoners, werkende jongeren, studenten en een enkele afgestudeerde, met in totaal twee douches, hebben er voor gezorgd dat dit pand behouden is gebleven voor de sociale sector. Na de verbouwing ging het in beheer en verhuur bij het Woningbedrijf West.
Op de maandag voor de sleuteloverdracht heb ik een privé rondleiding gehad door de uitvoerder van Coen Hagedoorn. Daar kon ik met eigen ogen zien hoeveel beter deze keer de verbouwing is uitgevoerd, vooral op het vlak van energiebesparing en installatie-efficiëntie. Op de nieuwbouw van het Nieuwe De La Mar is ook goed gereageerd met klimplantjes - wij hadden nog uitzicht op het artiestenbalkon en op de derde verdieping wonend keek ik over het dak uit op gevels van de Marnixstraat - nu kan dat niet meer.
 
Het is werkelijk een wonder dat deze twee herenhuizen de bouwput van het theater hebben overleefd en bewaard zijn gebleven voor de sociale huursector. Het is wel jammer dat zo’n voorgeschiedenis met wortels in de kraakbeweging dan weer verdwijnt, maar ook weer niet verwonderlijk met zo’n beheerderswissel en personeelsverloop.
 
Met vriendelijke groet,
Minke Wagenaar

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.