Twintig duurzame sociale huurwoningen op toplocatie in Amsterdamse binnenstad

14.09.21
Twintig duurzame sociale huurwoningen op toplocatie in Amsterdamse binnenstad
Ymere heeft op een locatie aan de Leidsekade in het centrum van Amsterdam twintig duurzame sociale huurwoningen gerealiseerd na renovatie van twee historische herenhuizen. De corporatie wil nog meer sociale huurwoningen toevoegen aan de binnenstad.
 
De panden tussen Theater Bellevue en American Hotel stonden op de lijst om te worden verkocht. Ze waren volgens de corporatie in onderhoud en exploitatie te duur. Maar na een lang en taai proces, aldus Viviane Regout, directeur portefeuillevernieuwing Ymere, is haar corporatie erin geslaagd om in goede samenwerking met aannemer Coen Hagendoorn nieuwe woningen te bouwen. “We zijn in 2010 begonnen met dit project”, legt Regout uit. “De fundering was slecht. Alles was verzakt. Het woongenot holde achteruit. Samen met de aannemer hebben we creatieve, betaalbare en ook praktisch uitvoerbare oplossingen bedacht om betaalbare woningen te maken.” 
 
De helft van de bewoners kijkt uit op een kleine binnenplaats. Om hen een groen uitzicht te bieden is een verticale tuin aangelegd. Een deel van het souterrain is in gebruik genomen als collectieve fietsenberging. Een ander deel van de kelder is bij de woningen getrokken om ook grotere woningen voor gezinnen te kunnen maken. 
 
Ilse Griek, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, is blij met het eindresultaat. “Eén van onze doelstellingen is om ervoor te zorgen dat ook mensen met een bescheiden inkomen in het centrum van Amsterdam kunnen blijven wonen, zoals in deze gerenoveerde statige herenhuizen.” Zij roept corporaties op te onderzoeken waar in het centrum nog meer sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Ymere voldoet aan die vraag, zo zegt Regout. De komende jaren worden nog honderd huizen bijgebouwd in de Jordaan. Daar realiseerde Ymere al 280 woningen. 

REACTIE:
 
Dag redactie,
Leidsekade 92-93. Daarover kan ik veel vertellen….
Het was in juni 1976 nog een pension waar ik in kwam wonen, een paar jaar daarvoor verlaten door 200 Joegoslaven. Uiteindelijk ben ik er in 1993 vertrokken. Daartussen zit een heel verhaal van een ontruimingsbevel, niet gaan, erachter komen dat de eigenaar NV Maatschappij tot exploitatie van hotel en cafe Hollandais een volle dochter was van het Gemeentelijk Grondbedrijf, aangekocht in 1966 met het oog op metrostation Leidseplein. Er kwam uiteindelijk een (Nota van Dam-)verbouwing tot jongerenhuisvesting in 1983-1985 door …. Coen Hagedoorn.
We hadden in die tijd een actiecomité met andere panden in de binnenstad ”Geen beschouwing maar verbouwing”. De stukken en het huisarchief liggen nu in het Stadsarchief. Wij, 34 bewoners, werkende jongeren, studenten en een enkele afgestudeerde, met in totaal twee douches, hebben er voor gezorgd dat dit pand behouden is gebleven voor de sociale sector. Na de verbouwing ging het in beheer en verhuur bij het Woningbedrijf West.
Op de maandag voor de sleuteloverdracht heb ik een privé rondleiding gehad door de uitvoerder van Coen Hagedoorn. Daar kon ik met eigen ogen zien hoeveel beter deze keer de verbouwing is uitgevoerd, vooral op het vlak van energiebesparing en installatie-efficiëntie. Op de nieuwbouw van het Nieuwe De La Mar is ook goed gereageerd met klimplantjes - wij hadden nog uitzicht op het artiestenbalkon en op de derde verdieping wonend keek ik over het dak uit op gevels van de Marnixstraat - nu kan dat niet meer.
 
Het is werkelijk een wonder dat deze twee herenhuizen de bouwput van het theater hebben overleefd en bewaard zijn gebleven voor de sociale huursector. Het is wel jammer dat zo’n voorgeschiedenis met wortels in de kraakbeweging dan weer verdwijnt, maar ook weer niet verwonderlijk met zo’n beheerderswissel en personeelsverloop.
 
Met vriendelijke groet,
Minke Wagenaar

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11
Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.