Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord versneld aardgasvrij

01.10.18
Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord versneld aardgasvrij
Amsterdam gaat de Van der Pekbuurt in stadsdeel Noord als eerste bestaande wijk aardgasvrij maken. Met behulp van een bijdrage van het Rijk kunnen ongeveer 2.600 woningen en overig vastgoed, zoals scholen en een hotel in deze buurt versneld van het aardgas af.
 
De woningen in de Van der Pekbuurt zijn grotendeels in bezit van woningcorporatie Ymere. Ymere is al eerder begonnen met het renoveren en aardgasvrij maken van het eerste woonblok met 38 woningen. Door de toekenning van een proeftuinbijdrage ontstaat de mogelijkheid om bij de overgang naar een duurzame wijk te versnellen. Eind oktober maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken  bekend hoeveel extra steun Amsterdam krijgt. In totaal verdeelt het Rijk 120 miljoen euro over 27 verschillende projecten. Duurzaamheidswethouder Van Doorninck is blij met de Rijksbijdrage voor de Van der Pekbuurt. “Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten op weg naar het realiseren van de ambitie van dit college om voor 2022 drie wijken met bestaande woningen aardgasvrij te maken.”
Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. In de afgelopen periode hebben de gemeente en Ymere onderzoek gedaan naar een alternatief warmtesysteem voor de Van der Pekbuurt. De overstap naar een collectief warmtenet het meest haalbaar. Een keuze voor all-electric vraagt om te grotere investeringen. Ook het feit dat er veel kleine woningen zijn met weinig ruimte voor bijvoorbeeld een warmtepomp, maakt de keuze voor restwarmte logisch.

Ook Purmerend

Ook een buurt in de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend komt in aanmerking voor een extra bijdrage van het Rijk. Het gebied dat is aangewezen wordt omzoomd door de Flevostraat, Burgemeester Kooijmanweg, Doplaan en J.M. den Uyllaan. Binnen de wijk is een grote variatie aan vastgoed aanwezig, inclusief zeshonderd sociale huurwoningen van Intermaris. "De stap naar 100 procent gasvrij vinden wij belangrijk voor het milieu,voor de veiligheid en voor de portemonne van onze huurders. Daarom trekken wij graag samen op met de gemeente, bewoners en andere partners in deze proeftuin", zo zegt Cees Tip, directeur van Intermaris. In Overwhere-Zuid wordt de overstap gemaakt naar een warmtenet. 

De aanvraag van de gemeente Haarlem voor subsidie bij de aanleg van het warmtenet in Meerwijk is niet gehonoreerd. Meerwijk kwam niet in aanmerking omdat de buizen pas in 2020 bij vervanging van de riolering de grond in gaan. De gemeente gaat desalniettemin gewoon verder met het aanleggen van het warmtenet.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.