Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord versneld aardgasvrij

01.10.2018
Image
Amsterdam gaat de Van der Pekbuurt in stadsdeel Noord als eerste bestaande wijk aardgasvrij maken. Met behulp van een bijdrage van het Rijk kunnen ongeveer 2.600 woningen en overig vastgoed, zoals scholen en een hotel in deze buurt versneld van het aardgas af.
 
De woningen in de Van der Pekbuurt zijn grotendeels in bezit van woningcorporatie Ymere. Ymere is al eerder begonnen met het renoveren en aardgasvrij maken van het eerste woonblok met 38 woningen. Door de toekenning van een proeftuinbijdrage ontstaat de mogelijkheid om bij de overgang naar een duurzame wijk te versnellen. Eind oktober maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken  bekend hoeveel extra steun Amsterdam krijgt. In totaal verdeelt het Rijk 120 miljoen euro over 27 verschillende projecten. Duurzaamheidswethouder Van Doorninck is blij met de Rijksbijdrage voor de Van der Pekbuurt. “Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten op weg naar het realiseren van de ambitie van dit college om voor 2022 drie wijken met bestaande woningen aardgasvrij te maken.”
Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. In de afgelopen periode hebben de gemeente en Ymere onderzoek gedaan naar een alternatief warmtesysteem voor de Van der Pekbuurt. De overstap naar een collectief warmtenet het meest haalbaar. Een keuze voor all-electric vraagt om te grotere investeringen. Ook het feit dat er veel kleine woningen zijn met weinig ruimte voor bijvoorbeeld een warmtepomp, maakt de keuze voor restwarmte logisch.

Ook Purmerend

Ook een buurt in de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend komt in aanmerking voor een extra bijdrage van het Rijk. Het gebied dat is aangewezen wordt omzoomd door de Flevostraat, Burgemeester Kooijmanweg, Doplaan en J.M. den Uyllaan. Binnen de wijk is een grote variatie aan vastgoed aanwezig, inclusief zeshonderd sociale huurwoningen van Intermaris. "De stap naar 100 procent gasvrij vinden wij belangrijk voor het milieu,voor de veiligheid en voor de portemonne van onze huurders. Daarom trekken wij graag samen op met de gemeente, bewoners en andere partners in deze proeftuin", zo zegt Cees Tip, directeur van Intermaris. In Overwhere-Zuid wordt de overstap gemaakt naar een warmtenet. 

De aanvraag van de gemeente Haarlem voor subsidie bij de aanleg van het warmtenet in Meerwijk is niet gehonoreerd. Meerwijk kwam niet in aanmerking omdat de buizen pas in 2020 bij vervanging van de riolering de grond in gaan. De gemeente gaat desalniettemin gewoon verder met het aanleggen van het warmtenet.